Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996

Kazalo

3075. Odredba o dodatni določitvi pooblaščenega podjetja za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil, stran 4477.

Na podlagi tretjega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) v zvezi s 13. členom pravilnika o načinu prevažanja nevarnih snovi v pomorskem prometu in prometu po notranjih plovnih poteh (Uradni list SFRJ, št. 17/87), ki se v skladu s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije uporablja kot slovenski predpis izdajam
O D R E D B O
o dodatni določitvi pooblaščenega podjetja za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil
1. člen
Za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi na ladjah ter za izdajo potrdil, da so te nevarne snovi zložene in zavarovane pred premikanjem, oziroma, da so nezdružljive nevarne snovi ločene, preden ladje vplujejo oziroma izplujejo iz pristanišča, se za območje Republike Slovenije dodatno določi in pooblasti:
– SGS Slovenija, d.o.o. – Podjetje za kontrolo blaga (član grupacije Société Générale de Surveillance) Vojkovo nabrežje 23, Koper.
2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-7/96
Ljubljana, dne 1. septembra 1996.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost