Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996

Kazalo

2938. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Gorišnica, stran 4287.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odl. US RS in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Gorišnica
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 24/96) se na koncu prvega odstavka 2. člena doda naslednje besedilo:
– k.o. Slatina, na parc. št.
del 28, del 29, 71/1 in 71/2
– k.o. Gruškovec, na parc. št.
444, 445/1, 445/2, 447, 26 in 29
– k.o. Gradišča, na parc. št.
395, 127/5, del 640/1, 670/1, 670/4, 671/3 in del 274/1
– k.o. Pardiž, na parc. št.
410, 411, 412 in 413
– k.o. Meje, na parc. št.
del 46, 47 in 44
– k.o. Pestike, na parc. št.
96/1, 96/2 in 97
– k.o. Veliki vrh, na parc. št.
717, 723, 718, del 711/1, 719, 726, 722, 721, 110/1, 110/3 in 110/4
– k.o. Gorenjski vrh, na parc. št.
135/3 in 135/1
– k.o. Dolane, na parc. št.
42/1, 42/2, 43/1, 43/2, del 43/3 in 43/4
– k.o. Pohorje, na parc. št.
211/3, 211/2, 213/2 in 213/1.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se število “21,65” nadomesti s številom “33,51”.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se tretja in četrta alinea združita v eno alineo, ki se glasi:
“– krčenje oziroma čiščenje drevesnih rasti, starih trsov in grmičevja na zemljišču,”.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-0074/96
Ljubljana, dne 22. avgusta 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost