Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2827. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Ljutomer za leto 1995, stran 3920.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 85. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 17. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Ljutomer za leto 1995
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 1995, katerega sestavni del so tudi zaključni računi Stanovanjskega sklada, Razvojnega sklada, Sklada stavbnih zemljišč in Rezervnega sklada.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki javne porabe po zaključnem računu znašajo:
.                              SIT
1. Proračun
– skupni prihodki                 864,502.840,00
– skupni odhodki                 864,477.052,00
– presežek prihodkov nad odhodki            25.788,00
2. Sredstva stanovanjskega sklada
– skupni prihodki                 58,383.921,44
– skupni odhodki                  48,739.666,38
– presežek prihodkov nad odhodki          9,644.255,06
3. Sredstva razvojnega sklada
– skupni prihodki                 27,659.094,00
– skupni odhodki                  23,514.720,59
– presežek prihodkov nad odhodki          4,144.373,41
4. Sredstva sklada stavbnih zemljišč
– skupni prihodki                 19,821.918,00
– skupni odhodki                  18,059.620,00
– presežek prihodkov nad odhodki          1,762.298,00
5. Sredstva rezervnega sklada
– skupni prihodki                  1,844.936,86
– skupni odhodki                      0,00
– presežek prihodkov nad odhodki          1,844.936,86
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki, navedeni v prejšnjem členu, se prenesejo v naslednje leto, kot preneseni prihodki namenskih računov za leto 1996.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-7/95
Ljutomer, dne 17. julija 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost