Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2825. Sklep o določitvi javnih lastnin, stran 3918.

Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) izdajam
S K L E P
I. V skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Lendava, ki so bile 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevnih skupnostih in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. Zadružni dom, Pince Marof, ki leži na parc. št. 2697/5, vl. št. 1670, k. o. Pince,
2. Vaški dom, Dolina, parc. št. 1826, vl. št. 837, k. o. Dolina,
3. Vaški dom, Čentiba, parc. št. 2304, vl. št. 1011, k. o. Čentiba,
4. Vaški dom (gasilski dom), Petišovci, parc. št. 2613/1, vl. št. 1666, k. o. Petišovci,
5. Vaški dom, Mostje, parc. št. 575, vl. št. 484, k. o. Mostje,
6. Stara šola, Genterovci, parc. št. 848/2, vl. št. 191, k. o. Genterovci,
7. Vaški dom, Radmožanci, parc. št. 1791, vl. št. 384, k. o. Radmožanci,
8. Vaški dom, Žitkovci, parc. št. 427, vl. št. 66, k. o. Žitkovci,
9. Vaški dom, Kamovci, parc. št. 305, 300, vl. št. 2656, k. o. Kamovci,
10. Kulturni dom, Dobrovnik, parc. št. 4022/1, vl. št. 2656, k. o. Dobrovnik,
11. Vaški dom, Dolnji Lakoš, parc. št. 498, vl. št. 1771, k. o. Lakoš,
12. Stara šola, Gornji Lakoš, parc. št. 2179, vl. št. 901, k. o. Lakoš,
13. Vaški dom, Kapca, parc. št. 2444, vl. št. 902, k. o. Kapca,
14. Vaški dom, Kot, parc. št. 255, vl. št. 23, k. o. Kot,
15. Vaški dom, Gorice, parc. št. 5054, vl. št. 1549, k. o. Dolga vas,
16. Prostori ZKO Lendava, Partizanska 2, parc. št. 4393, k. o. Lendava,
17. Sinagoga v Lendavi, Spodnja ulica 3, ki leži na parc. št. 4209, k. o. Lendava, zk. vložek 3537, objekt v izmeri 163 m2.
II. Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
III. Nepremičnine iz I. točke tega sklepa, se kot javna infrastruktura na področju kulture, zaznamuje v zemljiški knjigi.
Št. 61100-0001/95
Lendava, dne 17. marca 1995.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost