Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2824. Sklep o določitvi javnih lastnin, stran 3918.

Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) izdajam
S K L E P
I. V skladu z 29. členom in prvim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Lendava, ki so bile na dan 17. decembra 1994 javna lastnina v upravljanju javnih zavodov in so namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. Objekt na Partizanski ulici 10 v Lendavi (Zavod za kulturo – OE Knjižnica), ki leži na parc. št. 4408, k. o. Lendava, zk. vložek 2437, hiša v izmeri 575 m2 in dvorišče v izmeri 848 m2,
2. Grad v Lendavi (Zavod za kulturo – OE Galerija Muzej), ki leži na parc. št. 3979, k. o. Lendava, zk. vložek 2407, grad v izmeri 890 m2 in dvorišče v izmeri 2621 m2,
3. Objekt na Partizanski ulici 59 v Lendavi (Zavod za kulturo – OE Kino), ki leži na parc. št. 4097, vl. št. 3197, k. o. Lendava, do 1/2 v izmeri 110 m2, 1/2 vrnjena lastniku v denacionalizacijskem postopku, z odločbo Upravne enote Lendava, št. 381-6/92-3-D/SF, z dne 1. 2. 1995.
II. Kot javna infrastruktura na področju kulture, se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
III. Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
Št. 61100-0001/95
Lendava, dne 17. marca 1995.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost