Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2801. Tarifa za opravljanje pomorske pilotaže na območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije, stran 3888.

Na podlagi 41. člena zakona o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77), skladno s 5. členom uredbe o načinu opravljanja pomorske pilotaže (Uradni list RS, št. 70/95) in 13. členom uredbe o koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže (Uradni list RS, št. 70/95) koncesionar družba Piloti Koper, pomorska pilotaža, d.o.o., Koper, določa
T A R I F O
za opravljanje pomorske pilotaže na območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta tarifa določa način oblikovanja cen storitev gospodarske javne službe pomorske pilotaže in njihovega obračunavanja uporabnikom storitev pomorske pilotaže.
Tarifa se sestoji iz osnovne tarife in tarifnega pravilnika.
OSNOVNA TARIFA (LESTVICA PO BT)
2. člen
----------------------------------------------------------------
Razred        Razpon BT          Tarifa (v USD)
----------------------------------------------------------------
1          0–2.000                 85
2          2.001–3.000              103
3          3.001–4.000              120
4          4.001–5.000              134
5          5.001–10.000              148
6          10.001–20.000             202
7          20.001–30.000             340
8          30.001–50.000             398
9          50.001–70.000             472
10          70.001–100.000             704
11          100.001–150.000            936
12          nad 150.001             1.053
----------------------------------------------------------------
TARIFNI PRAVILNIK
3. člen
Za delovni čas ob delavnikih od ponedeljka do vključno petka od 6. do 21. ure se zaračunava osnovna tarifa.
Za delovni čas ob delavnikih od 21. do 6. ure in ob sobotah od 6. do 14. ure se osnovna tarifa poveča za 50%. Ob sobotah od 14. do 21. ure se osnovna tarifa poveča za 75%, ob sobotah od 21. ure do ponedeljka do 6. ure se osnovna tarifa poveča za 100%. Za delo na dan pred prazniki od 21. do 24. ure in za delo na dan po praznikih od 24. do 6. ure, kakor tudi za delo na dneve državnih praznikov, se osnovna tarifa poveča za 150%.
4. člen
Osnovna tarifa se poveča za 20%:
– za ladje, ki prevažajo vnetljive snovi, uvrščene v 2, 3, 4.1 in 4.3 razred po IMO klasifikaciji z dne 9. 5. 1968 pod št. 1008, ali snovi, ki imajo točko vnetljivosti izpod 65°C,
– za ladje, ki prevažajo vnetljive snovi in le-te presegajo 25% nosilnosti ladje (DWT),
– za ladje, ki prevažajo nevarne snovi, uvrščene v 1. razred po IMO klasifikaciji in le-ti količinsko v metričnih tonah presegajo 5% nosilnosti ladje (DWT),
– za ladje, ki prevažajo naftne derivate; isto velja za prazne tankerje brez potrdila “gas free”, ki so pred tem prevažali nevarne snovi, določene po IMO klasifikaciji z dne 9. 5. 1968 pod št. 1008.
5. člen
Če manever zaradi okoliščin, ki niso odvisne od pilota, traja več kot 3 ure, se tarifa poviša za 25% osnovne tarife za vsako začeto naslednjo uro trajanja manevra.
6. člen
Kolikor se manever ne prične v roku 30 minut od takrat, ko pride pilot na poziv poveljnika oziroma agenta na ladjo, se ladji zaračuna 50% osnovne tarife. Če pilot ostane na zahtevo poveljnika še naprej na ladji, je ladja dolžna plačati 25% osnovne tarife za vsake nadaljnje pričete pol ure čakanja pilota preden se manever prične.
7. člen
Za pilotiranje ladje brez lastnega pogona ali s krmilnim mehanizmom v havariji ali brez sidrnih ali priteznih vitel, se osnovna tarifa poveča za 50%.
8. člen
Premik ladje z obale na obalo ali obračanje ladje ob obali se šteje za dva manevra.
9. člen
Za ladje z ugrezom preko 16,50 m se osnovna tarifa poveča za 10%.
10. člen
Tujim vojaškim ladjam, ki zahtevajo pilota, se zaračunava tarifa enako kot za trgovske ladje.
11. člen
Poveljnik ali v njegovem imenu agent je dolžan najaviti prihod, premik ali odhod ladje najmanj 2 uri pred pričetkom predvidenega manevra.
12. člen
Cene tarife vključujejo tudi uporabo pilotskega čolna.
13. člen
Prometni davek oziroma posebni davek od prometa izvoznih storitev ni vštet v ceni storitve in se zaračunava uporabnikom posebej.
14. člen
Po tej tarifi so cene izražene v USD, uporabnikom pa se zaračunavajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan plačila storitve pomorske pilotaže.
15. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Koper, dne 5. junija 1996.
Koncesionar
Piloti Koper,
pomorska pilotaža, d.o.o., Koper
Direktor
kap. Valentin Valenčič l. r.
Soglašam!
Minister za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost