Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2509. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bolgarije,..., stran 3391.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bosne in Hercegovine, Republike Bolgarije, Republike Albanije in Republike Romunije
I
Da bi preprečili vnos slinavke in parkljevke v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko njenega ozemlja iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bosne in Hercegovine, Republike Bolgarije, Republike Albanije in Republike Romunije naslednjim pošiljkam:
1. domačih parkljarjev (govedi, ovac, koz in prašičev);
2. divjih parkljarjev;
3. svežega in zmrznjenega mesa domačih in divjih parkljarjev;
4. živil, pridobljenih iz domačih in divjih parkljarjev, razen za naslednje izdelke:
a) hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več, to je sterilne konzerve;
b) druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 100 °C; med te proizvode se štejejo tehnična mast, želatina in podobno;
c) kemično povsem predelane živalske surovine, kot so wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelana volna, kuhane ščetine in podobno;
č) kože parkljarjev, če so bile obdelane z naslednjim postopkom:
– namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj 10 ur, nato v kislino pri pH 1 do 3 vsaj 10 ur;
– ali so bile soljene z najmanj 7dni z morsko soljo z dodatkom 2% natrijevega karbonata;
– ali sušene 42 dni pri temperaturi najmanj 20°C;
– način obdelave mora biti označen na veterinarskem certifikatu.
II
Živila, dobljena iz domačih in divjih parkljarjev, ki izvirajo iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bosne in Hercegovine, Republike Bolgarije, Republike Albanije in Republike Romunije in se prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije kot osebna prtljaga, je potrebno potnikom odvzeti in neškodljivo uničiti.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-01/74/96
Ljubljana, dne 15. julija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost