Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2497. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, stran 3377.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Rogatec na seji dne 11. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 31/96) se v četrtem odstavku 2. člena prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“– Centralna osnovna šola v Rogatcu št. 1b”.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– Podružnična šola Donačka Gora v Donački Gori št. 1”.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku med besedi “je vpisan” vstavi besedilo:
“pravni naslednik zavoda, ki je”.
3. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku besedilo na koncu stavka “v tem statutu” nadomesti z besedilom “v tem odloku”.
4. člen
V 10. členu se besedilo v prvem stavku drugega odstavka “Matična enota je Osnovna šola Rogatec št. 1b” nadomesti z besedilom “Matična enota je Centralna šola v Rogatcu št. 1b”.
5. člen
V 20. členu se v tretjem odstavku besedilo na koncu tretjega stavka “enote vrtec” nadomesti z besedilom “vrtca”.
6. člen
V 25. členu se v prvem stavku drugega odstavka beseda “Ravnatelj” nadomesti z besedo “Ravnatelja”.
V tretjem odstavku se besedilo “učiteljskega zbora in” nadomesti z besedilom “učiteljskega in vzgojiteljskega zbora ter”.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasujeta tajno.”
V petem odstavku se besedilo “Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja” nadomesti z besedilom “Če učiteljski, vzgojiteljski zbor ali občina ne dajo mnenja”.
7. člen
V 50. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Svet zavoda objavi razpisa za imenovanje ravnatelja najmanj v šestdesetih dneh pred iztekom mandata”.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-74/96
Rogatec, dne 11. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost