Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2493. Sklep o delitvi premoženja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Martina Koresa Podlehnik, stran 3372.

Na podlagi 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 20/95) ter 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95) in 19. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 11/95) sta Občinska sveta občine Majšperk in občine Videm sprejela
S K L E P
o delitvi premoženja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Martina Koresa Podlehnik
I
Občinski svet občine Majšperk in Občinski svet občine Videm soglašata, da se razdeli premoženje javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Martina Koresa iz Podlehnika zaradi osamosvojitve podružnične šole Žetale.
II
Ugotavlja se, da so bile v lasti Osnovne šole Martina Koresa iz Podlehnika na dan 31. 12. 1995 zgradbe, osnovna sredstva, drobni inventar, denar ter terjatve in obveznosti, kot je to razvidno iz bilance stanja.
III
Zgradbe in osnovna sredstva se delijo po legi ob upoštevanju knjigovodskih listin ter izkazov na dan 31. 12. 1995. Upoštevajo se tudi nabave v letu 1996 do vključno zadnjega junija.
Ojačevalna naprava nabavljena v letu 1995 ostane OŠ Martina Koresa Podlehnik s tem, da se izplača OŠ Žetale 50% nabavne vrednosti.
IV
Drobni inventar, denar ter terjatve in obveznosti se delijo po legi in namenu ob upoštevanju knjigovodskih listin ter izkazov na dan 15. 7. 1996.
V
Osnovna Šola Martin Kores Podlehnik je dolžna narediti zaključni račun na dan 15. 7. 1996, ki je osnova za delitveno bilanco med obema osnovnima šolama.
Rok za izdelavo zaključnega računa je 45 dni po poteku datuma navedenega v prvem odstavku tega člena.
VI
Za realizacijo tega sklepa sta zadolžena ravnatelj Osnovne šole Martin Kores Podlehnik in v.d. ravnatelja Osnovne šole Žetale.
VII
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na obeh občinskih svetih.
Majšperk, dne 4. julija 1996.
Videm, dne 2. julija 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost