Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2486. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer dne 7. 7. 1996, stran 3350.

Občinska volilna komisija Ljutomer je skladno s 85. in 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in na podlagi zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, ki so ugotovile izid glasovanja za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer, sestavila naslednje
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer, dne 7. 7. 1996
Na volitvah, dne 7. 7. 1996 je bilo skupaj oddanih 7373 glasovnic, od tega 311 neveljavnih glasovnic in 7062 veljavnih glasovnic.
V volilne imenike je bilo vpisanih 14.567 volivcev.
Po pošti, s potrdili in na domu ni glasoval nihče.
Za člane svetov krajevnih skupnosti Občine Ljutomer so bili izvoljeni naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST CEZANJEVCI
Volilna udeležba je bila 68,89%.
I. Volilna enota CEZANJEVCI
Jožef GORJAK, roj. 10. 8. 1949, stanujoč Cezanjevci 34a
Stanislav PUŠENJAK, roj. 12. 4. 1942, stanujoč Cezanjevci 17a
Branko MUREKAR, roj., 15. 10. 1954, stanujoč Cezanjevci 22
II. Volilna enota BRANOSOLAVCI
Gabrijel JURŠA, roj. 27. 6. 1944, stanujoč Branoslavci 3
Andraj TRSTENJAK, roj. 23. 7. 1969, stanujoč Branoslavci 29a
III. Volilna enota VOGRIČEVCI
Jožef LEPOŠA, roj. 19. 3. 1954, stanujoč Vogričevci 23
Stanislav SENČAR, roj. 2. 1. 1955, stanujoč Vogričevci 17
IV. Volilna enota ZG. KAMENŠČAK
Franc KOSI, roj. 13. 9. 1949, stanujoč Zg. Kamenščak 16
V. Volilna enota VIDANOVCI
Alojz TARČA, roj. 18. 5. 1965, stanujoč Vidanovci12.
KRAJEVNA SKUPNOST CVEN
Volilna udeležba je bila 53,62%.
I. Volilna enota CVEN
Andrej ŠKRGET, roj. 29. 11. 1946, stanujoč Cven 70
Anton HERIC, roj. 31. 12. 1940, stanujoč Cven 102b
Matija SEVER, roj. 13. 7. 1943, stanujoč Cven 17
II. Volilna enota MOTA
Jani ŽIBRAT, roj. 20. 12. 1963, stanujoč Mota 32
Jožef PETERKA, roj. 9. 7. 1956, stanujoč Mota 15
III. Volilna enota DEL NASELJA KRAPJE OD ŠT. 1 DO VKLJUČNO 35
Simon SMODIŠ, roj. 30. 12. 1970, stanujoč Krapje 7
IV. Volilna enota DEL NASELJA KRAPJE OD ŠT. 36 DO VKLJUČNO 78
Franc SLAVIČ, roj. 28. 6. 1961, stanujoč Krapje 57 a
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŠTANCI, ŠALINCI, GRLAVA
Volilna udeležba je bila 55,67%.
I. Volilna enota KRIŠTANCI
Emil POLANIČ, roj. 18. 6. 1955, stanujoč Krištanci 11
Jožef KOLBL, roj. 19. 3. 1955, stanujoč Krištanci 9 b
Sonja FILIPIČ, roj. 5. 3. 1951, stanujoča Krištanci 1 a
II. Volilna enota ŠALINCI
Davorin KURBOS, roj. 29. 5. 1962, stanujoč Šalinci 19
Venčeslav OSTRC, roj. 6. 9. 1949, stanujoč Šalinci 18
Milan SLAVIČ, roj. 2. 8. 1944, stanujoč Šalinci 21
III. Volilna enota GRLAVA
Jože GRANTAŠA, roj. 13. 3. 1958, stanujoč Grlava 19
Alojz NOVAK, roj. 16. 3. 1948, stanujoč Grlava 3
Zdenko BUNDERL, roj. 1. 2. 1957, stanujoč Grlava 16
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Volilna udeležba je bila 54,64%.
I. Volilna enota LUKAVCI
Drago COLNARIČ, roj. 23. 6. 1954, stanujoč Lukavci 47
II. Volilna enota KLJUČAROVCI
Miran BUDJA, roj. 6. 11. 1958, stanujoč Ključarovci 7 e
III. Volilna enota BORECI
Stanislav MARIČ, roj. 25. 9. 1954, stanujoč Boreci 29
IV. Volilna enota KRIŽEVCI
Feliks MAVRIČ, roj. 21. 12. 1941, stanujoč Križevci 52 a
V. Volilna enota ILJAŠEVCI
Emil ŠTUHEC, roj. 19. 4. 1965, stanujoč Iljaševci 2
VI. Volilna enota STARA NOVA VAS
Rajko GABERC, roj. 12. 1. 1969, stanujoč Stara nova vas 27
VII. Volilna enota DOBRAVA
Jožef ROS, roj. 6. 3. 1967, stanujoč Dobrava 9
VIII. Volilna enota BUČEČOVCI
Janez SENČAR, roj. 29. 8. 1957, stanujoč Bučečovci 30
IX. Volilna enota VUČJA VAS
Franc ŽNIDARIČ, roj. 24. 11. 1968, stanujoč Vučja vas 57
X. Volilna enota ZASADI
Jožef BOHINEC, roj. 14. 4. 1955, stanujoč Zasadi 8
KRAJEVNA SKUPNOST LJUTOMER
Volilna udeležba je bila 37,07%.
I. Volilna enota DEL LJUTOMERA
Daniel ZELKO, roj. 18. 6. 1965, stanujoč F. Kovačiča 18
Franc MAKOTER, roj. 15. 12. 1948, stanujoč A. Trstenjaka 17
Branko HRGA, roj. 29. 4. 1958, stanujoč A. Trstenjaka 12
II. Volilna enota DEL LJUTOMERA
Jožef LEBAR, roj. 5. 4. 1940, stanujoč J. Baukarta 19
Zdenko SAKELŠEK, roj. 2. 4. 1948, stanujoč Kidričeva 68
III. Volilna enota SPODNJI KAMENŠČAK
Franc ČRVIČ, roj. 18. 9. 1941, stanujoč Sp. Kamenščak 45
Ciril TARČA, roj. 20. 9. 1942, stanujoč Sp. Kamenščak 28
IV. Volilna enota NORŠINCI
Maksimiljan KLEMENČIČ, roj. 9. 6. 1948, stanujoč Noršinci 45
V. Volilna enota BABINCI
Stanislav SEVER, roj. 14. 8. 1951, stanujoč Babinci 41
KRAJEVNA SKUPNOST LOGAROVCI-BERKOVCI
Volilna udeležba je bila 58,79%.
I. Volilna enota BERKOVCI
Franjo KAPUN, roj. 22. 2. 1965, stanujoč Berkovci 24
Štefan ŠPINDLER, roj. 20. 12. 1958, stanujoč Berkovci 35 a
II. Volilna enota BERKOVSKI PRELOGI
Alojz GORKEŠ, roj. 20. 5. 1946, stanujoč Berkovski Prelogi 10
III. Volilna enota KOKORIČI
Jožef LUPŠA, roj. 3. 1. 1960, stanujoč Kokoriči 26
Anton PETOVAR, roj. 10. 12. 1953, stanujoč Kokoriči 16/b
IV. Volilna enota LOGAROVCI
Srečko STANJKO, roj. 3. 4. 1966, stanujoč Logarovci 61
Štefan KOUS, roj. 4. 6. 1956, stanujoč Logarovci 25
Anton ČIRIČ, roj. 5. 1. 1953, stanujoč Logarovci 64 b
V. Volilna enota GAJŠEVCI
Dušan STAJNKO, roj. 5. 6. 1964, stanujoč Gajševci 1
VI. Volilna enota GRABE
Janko SLAVIČ, roj. 20. 1. 1957, stanujoč Grabe 17
Ludvik DUH, roj. 8. 8. 1941, stanujoč Grabe 2 a
KRAJEVNA SKUPNOST MALA NEDELJA
Volilna udeležba je bila 63,56%.
I. Volilna enota DRAKOVCI OD ŠT. 1 DO 62 IN MORAVCI OD ŠT. 34 DO 157
Oton GAŠPARIČ, roj. 15. 2. 1965, stanujoč Moravci 47 a
Daniel ŽNIDARIČ, roj. 23. 7. 1969, stanujoč Drakovci 30
II. Volilna enota BUČKOVCI
Zlatka RITONJA, roj. 11. 8. 1958, stanujoča Bučkovci 40
III. Volilna enota MALA NEDELJA IN DEL MORAVEC OD ŠT. 1 DO VKLJUČNO 33
Mirka BEZJAK, roj. 20. 2. 1952, stanujoča Mala Nedelja 26
Janez MATJAŠIČ, roj. 1. 8. 1940, stanujoč Mala Nedelja 6
IV. Volilna enota DRAKOVCI
Janko HORVAT, roj. 25. 7. 1962, stanujoč Drakovci 101
V. Volilna enota KURŠINCI
Viljem VAJDA, roj. 30. 5. 1942, stanujoč Kuršinci 60
Mirko KARBA, roj. 2. 7. 1943, stanujoč Kuršinci 21/a
VI. Volilna enota BODISLAVCI
Franc BITEŽNIK, roj. 3. 7. 1942, stanujoč Bodislavci 39
KRAJEVNA SKUPNOST RADOSLAVCI
Volilna udeležba je bila 55%.
I. Volilna enota RADOSLAVCI IN SITAROVCI
Stanislav SIMONIČ, roj. 30. 8. 1947, stanujoč Radoslavci 38
Darja TRSTENJAK, roj. 25. 8. 1965, stanujoča Radoslavci 4
Milan RUDOLF, roj. 13. 5. 1956, stanujoč Radoslavci 27
II. Volilna enota PRECETINCI
Franc ŠPINDLER, roj. 21. 4. 1957, stanujoč Precetinci 20
Bojan RAKUŠA, roj. 24. 5. 1959, stanujoč Precetinci 11
III. Volilna enota GODEMARCI
Alojz CIGLARIČ, roj. 19. 1. 1949, stanujoč Godemarci 8
Janez SKUHALA, roj. 11. 11. 1922, stanujoč Godemarci 38
KRAJEVNA SKUPNOST RAZKRIŽJE
Volilna udeležba je bila 52,84%.
I. Volilna enota GIBINA
Ciril ZANJKOVIČ, roj. 28. 6. 1945, stanujoč Gibina 8
Bernard ŠAJNOVIČ, roj. 20. 6. 1964, stanujoč Gibina 35
II. Volilna enota GLOBOKA
Josip SEDMAK, roj. 19. 1. 1958, stanujoč Globoka 43 a
III. Volilna enota KOPRIVA
Nada SMOLKOVIČ, roj. 30. 9. 1963, stanujoča Kopriva 11
IV. Volilna enota RAZKRIŽJE
Oto SMOLKOVIČ, roj. 12. 3. 1961, stanujoč Razkrižje 23
Marjan DOLINŠČAK, roj. 31. 5. 1962, stanujoč Razkrižje 6
V. Volilna enota ŠAFARSKO
Avgust NEMEC, roj. 22. 7. 1930, stanujoč Šafarsko 39
Vladimir MLINARIČ, roj. 20. 8. 1958, stanujoč Šafarsko 44
VI. Volilna enota ŠPRINC
Adolf PERGAR, roj. 27. 4. 1941, stanujoč Šprinc 1
VII. Volilna enota VEŠČICA
Roman ZADRAVEC, roj. 16. 9. 1962, stanujoč Veščica 8 a
Ivan GOLENKO, roj. 11. 11. 1953, stanujoč Veščica 9 c
KRAJEVNA SKUPNOST STARA CESTA
Volilna udeležba je bila 47,06%.
I. Volilna enota DESNJAK
Janez PLOHL, roj. 20. 1. 1935, stanujoč Desnjak 54
Marija PAJEK, roj. 30. 1. 1944, stanujoča Desnjak 30
Milan KEČEK, roj. 9. 5. 1932, stanujoč Desnjak 50 a
II. Volilna enota MEKOTNJAK
Miran VORŠIČ, roj. 27. 6. 1960, stanujoč Mekotnjak 21
Jožef KRAMER, roj. 7. 2. 1951, stanujoč Mekotnjak 2
Marjan GOVEDIČ, roj. 19. 5. 1962, stanujoč Mekotnjak 36 a
III. Volilna enota STARA CESTA
Marijan KOSI, roj. 17. 3. 1941, stanujoč Stara cesta 45
Jožef BRATUŠEK, roj. 15. 3. 1957, stanujoč Stara cesta 70
Terezija HABJANIČ, roj. 24. 8. 1948, stanujoča Stara cesta 27
KRAJEVNA SKUPNOST STROČJA VAS
Volilna udeležba je bila 48,21%.
I. Volilna enota STROČJA VAS
Vladimir KRIŽANIČ, roj. 20. 4. 1949, stanujoč Stročja vas 39 a
Dragutin KOŠAR, roj. 12. 9. 1960, stanujoč Stročja vas 40
Rudi SEVER, roj. 29. 4. 1967, stanujoč Stročja vas 3 a
II. Volilna enota PRESIKA
Igor MAJERIČ, roj. 5. 5. 1969, stanujoč Presika 4 a
Dušan KOSI, roj. 13. 12. 1957, stanujoč Presika 8
III. Volilna enota PRISTAVA
Rudolf COPOT, roj. 8. 1. 1961, stanujoč Pristava 17
Marijan FRIJAVŽ, roj. 11. 12. 1961, stanujoč Pristava 16 a
IV. Volilna enota PODGRADJE
Stanislav RAKUŠA, roj. 20. 8. 1950, stanujoč Podgradje 9 f
Otmar CIGLARIČ, roj. 28. 2. 1958, stanujoč Podgradje 9 g
V. Volilna enota RINČETOVA GRABA
Vladimir BELCL, roj. 28. 5. 1964, stanujoč Rinčetova graba 16
VI. Volilna enota NUNSKA GRABA
Stanko NOVAK, roj. 14. 4. 1953, stanujoč Nunska graba 23 a
KRAJEVNA SKUPNOST VERŽEJ
Volilna udeležba je bila 56,08%.
I. Volilna enota DEL VERŽEJA
Bojan FERENC, roj. 5. 2. 1969, stanujoč Kolodvorska 2
Janez SUNKO, roj. 25. 8. 1945, stanujoč Mladinska 28
II. Volilna enota DEL VERŽEJA
Boris KOLMANIČ, roj. 2. 4. 1964, stanujoč Maistrova 11
Mihael PUŠENJAK, roj. 5. 5. 1961, stanujoč F. Kozarja 35
Iztok KEUSCHLER, roj. 13. 10. 1959, stanujoč Ribiška 18
III. Volilna enota BANOVCI
Dušan SKUHALA, roj. 9. 3. 1967, stanujoč Banovci 21
Franc NOVAK, roj. 5. 3. 1943, stanujoč Banovci 2 b
IV. Volilna enota BUNČANI
Stanislav GREGORINČIČ, roj. 20. 10. 1948, stanujoč Bunčani 48 a
Vekoslav JUREŠ, roj. 22. 6. 1956, stanujoč Bunčani 5
KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNE DVERI
Volilna udeležba je bila 51,02%.
I. Volilna enota CUBER
Dragica HABAJANIČ, roj. 20. 9. 1955, stanujoča Cuber 13
II. Volilna enota GRESOVŠČAK
Martin STAJNKO, roj. 24. 10. 1936, stanujoč Gresovščak 11
III. Volilna enota ILOVCI
Alojz ŠUT, roj. 6. 3. 1950, stanujoč Ilovci 21
IV. Volilna enota JERUZALEM
Miroslav ŠTRMAN, roj. 6. 4. 1962, stanujoč Jeruzalem 10
V. Volilna enota PLEŠIVICA
Vekoslav ŠUT, roj. 9. 5. 1951, stanujoš Plešivica 31
VI. Volilna enota RADOMERJE
Marijan PIHLAR, roj. 3. 11. 1952, stanujoč Radomerje 1 e
VII. Volilna enota RADOMERŠČAK
Marjan LIPOVEC, roj. 6. 10. 1958, Radimerščak 40 a
VIII. Volilna enota SLAMNJAK
Ivo RAJH, roj. 8. 3. 1934, stanujoč Slamnjak 8
IX. Volilna enota ŽELEZNE DVERI
Milan BELEC, roj. 2. 9. 1952, stanujoč Železne dveri 9.
Št. 008-1/96
Ljutomer, dne 11. julija 1996.
Predsednik
Občinske volilne komisije Ljutomer
Oton Nemec, dipl. prav. l. r.
Člani:
Marja Dolamič l. r.
Milica Zanjkovič l. r.
Tine Odar l. r.
Jože Sreš l. r.
Zdenka Štampar l. r.
Štefan Casar l. r.

AAA Zlata odličnost