Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2481. Dokončni uradni izid glasovanja na volitvah v svete mestne in krajevnih skupnosti v Občini Litija dne 9. junija 1996, stran 3346.

D O K O N Č N I U R A D N I I Z I D
glasovanja na volitvah v svete mestne in krajevnih skupnosti v Občini Litija dne 9. junija 1996
Občinska volilna komisija je na svoji 14. seji dne 18. 6. 1996 ob 19. uri v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, ugotovila naslednje izvoljene na volitvah v svete mestne in krajevnih skupnosti v Občini Litija dne 9. junija 1996:
V svet KS Hotič so izvoljeni:
1. Avgust Juvan, roj. 8. 4. 1953, Zgornji Hotič 43
2. Matjaž Juvančič, roj. 21. 2. 1968, Zgornji Hotič 34
3. Martin Penčur, roj. 6. 11. 1946, Spodnji Hotič 41
4. Maks Kobalej, roj. 14. 5. 1965, Bitiče 1
5. Janez Kimovec, roj. 30. 6. 1970, Spodnji Hotič 37
6. Drago Kovič, roj. 28. 1. 1956, Jesenje 5
7. Franc Planinšek, roj. 25. 9. 1965, Konj 3
V svet KS Gabrovka so izvoljeni:
1. Bojan Režek, roj. 15. 10. 1962, Okrog 1
2. Anton Zupančič, roj. 13. 6. 1968, Križišče pri Čatežu 5
3. Jožef Zupančič, roj. 2. 2. 1942, Gornje Ravne 10
4. Dragomir Resnik, roj. 11. 6. 1948, Tlaka 13
5. Slavko Martinčič, roj. 18. 7. 1964, Lukovec 4a
6. Franc Komat, roj. 30. 3. 1960, Tihaboj 30
7. Bogdan Murn, roj. 17. 10. 1970, Gabrovka 58
8. Darko Zavrl, roj. 23. 9. 1950, Gabrovka 82
9. Franc Kotar, roj. 12. 12. 1954, Gabrovka 60
10. Ivan Resnik, roj. 11. 2. 1962, Podpeč pod skalo 2
11. Jože Ciglar, roj. 25. 3. 1958, Moravče 18a
12. Branko Sladič, roj. 19. 7. 1957, Brezovo 13
13. Helena Perko, roj. 6. 11. 1957, Vodice pri Gabrovki 1
14. Bernard Potisek, roj. 28. 10. 1956, Nova gora 26
15. Marjan Meserko, roj. 29. 11. 1956, Gobnik 18
16. Stanko Martinčič, roj. 22. 4. 1955, Gabrska gora 9
17. Janez Zupančič, roj. 13. 12. 1936, Gabrska gora 16
V svet KS Dole pri Litiji so izvoljeni:
1. Miroslav Brinovec, roj. 11. 1. 1972, Slavina 1
2. Pavla Vresk, roj. 1. 12. 1945, Berinjek 6
3. Franc Hribar, roj. 28. 2. 1963, Hude ravne 5
4. Kazimir Močilar, roj. 2. 3. 1951, Zagozd 11
5. Franci Starič, roj. 2. 1. 1967, Gradišče 3
6. Vladimir Oblak, roj. 27. 7. 1964, Prelesje 7
7. Jožef Grčar, roj. 8. 3. 1942, Velika goba 6
V svet KS Jablaniška dolina so izvoljeni:
1. Boštjan Obreza, roj. 19. 7. 1964, Zgornja Jablanica 8
2. Jože Ponebšek, roj. 8. 2. 1963, Gradiške Laze 9
3. Anton Tomažin, roj. 4. 1. 1936, Cerovica 3
V svet KS Jevnica so izvoljeni:
1. Marjan Ceglar, roj. 28. 3. 1956, Jevnica 90
2. Alojzij Rokavec, roj. 8. 4. 1956, Jevnica 92
3. Melhior Bregar, roj. 15. 9. 1936, Jevnica 18
4. Jože Gorenc, roj. 20. 3. 1945, Kresniške Poljane 67
5. Jernej Kukovica, roj. 22. 8. 1956, Kresniške Poljane 26
6. Vojko Godec, roj. 23. 3. 1963, Kresniške Poljane 19
7. Lado Obolnar, roj. 25. 5. 1957, Golišče 24
8. Zvonko Obolnar, roj. 9. 7. 1957, Golišče 1a
9. Stanislav Godec, roj. 13. 11. 1935, Zg. Jevnica 9
V svet KS Polšnik so izvoljeni:
1. Alberta Golobinek, roj. 19. 3. 1954, Šumnik 9
2. Drago Repovž, roj. 29. 7. 1964, Polšnik 26a
3. Janez Kotar, roj. 8. 7. 1956, Stranski vrh 9
4. Vladimir Zupančič, roj. 9. 11. 1942, Renke 5
5. Stanislav Kos, roj. 3. 11. 1953, Tepe 1
6. Martin Kos, roj. 6. 9. 1964, Tepe 9
7. Filip Medved, roj. 23. 2. 1953, Mamolj 6
8. Franc Medved, roj. 14. 1. 1964, Mamolj 18a
9. Vojko Tomc, roj. 16. 3. 1965, Velika Preska 8
V svet KS Ribče so izvoljeni:
1. Edvard Jerina, roj. 3. 12. 1973, Ribče 10
2. Metod Svetičič, roj. 6. 6. 1946, Ribče 62
3. Jernej Konjar, roj. 27. 8. 1958, Ribče 32a
4. Vekoslav Jalovec, roj. 4. 11. 1954, Vernek 6
5. Jože Smrekar, roj. 11. 1. 1957, Ribče 8
6. Roman Koprivnikar, roj. 14. 12. 1965, Vernek 3
7. Metod Kokalj, roj. 11. 3. 1954, Ribče 50
V svet KS Sava so izvoljeni:
1. Vili Mandelj, roj. 14. 2. 1953, Sava 62
2. Toni Dernovšek, roj. 4. 10. 1968, Sava 21b
3. Marko Dernovšek, roj. 29. 9. 1948, Sava 58a
4. Nada Ceglar, roj. 21. 6. 1949, Ponoviče 20a
5. Janez Skubic, roj. 19. 12. 1958, Ponoviče 17
6. Jože Prašnikar, roj. 31. 1. 1953, Leše 2
V svet KS Šmartno so izvoljeni:
1. Boris Daniel Žužek, roj. 12. 7. 1939, Bartlova 2
2. Simon Pikovnik, roj. 16. 12. 1959, Cerkovnik 9
3. Radovan Petje, roj. 8. 3. 1948, Zavrstnik 49
4. Franc Jaklič, roj. 7. 10. 1951, Cerkovnik 12
5. Milan Izlakar, roj. 20. 5. 1957, Staretov trg 23
6. Srečko Vavtar, roj. 27. 2. 1958, Ustje 49
7. Jože Sedevčič, roj. 18. 3. 1957, Grumova 2
V svet KS Štangarske Poljane so izvoljeni:
1. Vinko Kokovica, roj. 8. 12. 1960, Dragovšek 6
2. Anton Grom, roj. 22. 10. 1974, Jastrebnik 4
3. Gustelj Štrus, roj. 18. 11. 1967, Ščit 8
4. Leopold Ulčar, roj. 11. 9. 1961, Gozd-Reka 20
5. Franc Vidic, roj. 18. 1. 1970, Gozd-Reka 14
V svet KS Kostrevnica so izvoljeni:
1. Jože Martinčič, roj. 5. 9. 1952, Lupinica 5a
2. Rudolf Adamlje, roj. 12. 8. 1959, Razbore 5
3. Radoslav Jesenšek, roj. 15. 9. 1946, Velika Kostrevnica 44
4. Andrej Poglajen, roj. 8. 12. 1959, Jelša 19
5. Milan Poglajen, roj. 26. 7. 1952, Preska nad Kostrevnico 15
V svet KS Velika Štanga so izvoljeni:
1. Anton Končina, roj. 12. 6. 1950, Velika Štanga 17
2. Miran Kramar, roj. 1. 8. 1958, Velika Štanga 15
3. Janez Žust, roj. 13. 5. 1936, Velika Štanga 4
4. Vinko Doblekar, roj. 28. 3. 1960, Račica 6
5. Anton Čož, roj. 14. 1. 1939, Račica 9
6. Janez Jerant, roj. 7. 6. 1960, Mala Štanga 3
7. Janko Končar, roj. 25. 3. 1953, Koške Poljane 1
V svet KS Vintarjevec so izvoljeni:
1. Anton Berčon, roj. 6. 5. 1936, Javorje 6
2. Marko Hostnik, roj. 2. 4. 1954, Vintarjevec 17
3. Benedikt Hostnik, roj. 15. 2. 1967, Podroje 7
4. Jože Dolšek, roj. 26. 9. 1954, Javorje 1
5. Peter Mandelj, roj. 3. 9. 1941, Podroje 18
6. Jože Poglajen, roj. 22. 1. 1954, Vintarjevec 24a
7. Jožef Rozina, roj. 30. 5. 1952, Vintarjevec 8a
V svet KS Kresnice so izvoljeni:
1. Pavla Šinkovec, roj. 30. 5. 1939, Kresnice 90
2. Darko Rovšek, roj. 6. 10. 1946, Kresniški vrh 24
3. Andrej Grošelj, roj. 10. 3. 1948, Kresnice 110
4. Slavko Lajovic, roj. 24. 2. 1954, Kresnice 72c
5. Roman Ponebšek, roj. 6. 9. 1969, Kresnice 101
6. Anton Štrus, roj. 11. 3. 1949, Kresnice 128
7. Robert Štrubelj, roj. 22. 12. 1971, Kresniški vrh 10
V svet KS Primskovo so izvoljeni:
1. Jože Klemenčič, roj. 27. 2. 1955, Kamni vrh pri Primskovem 1
2. Rajko Selan, roj. 12. 7. 1972, Mišji Dol 8
3. Stanislav Pancar, roj. 10. 4. 1965, Poljane pri Primskovem 13
4. Vesna Selan, roj. 18. 7. 1975, Mišji Dol 10
5. Metod Zupančič, roj. 31. 1. 1967, Gradišče 13
6. Martin Kepa, roj. 14. 12. 1941, Ješče 2
7. Anton Berdajs, roj. 12. 6. 1957, Obla Gorica 10
V svet KS Vače so izvoljeni:
1. Janez Vrtačnik, roj. 18. 1. 1957, Slivna 16
2. Vida Pograjc, roj. 27. 5. 1966, Laze pri Vačah 6
3. Herman Bizjak, 17. 1. 1970, Klenik 18
4. Pavel Hiršel, roj. 28. 6. 1942, Vače 76
5. Andrej Vrhovec, roj. 17. 5. 1967, Vače 27
6. Robert Garantini, roj. 13. 4. 1969, Klenik 14
7. Andrej Ribič, roj. 22. 9. 1969, Klenik 2
V svet KS Konjšica so izvoljeni:
1. Zorica Fele, roj. 7. 7. 1969, Konjšica 21
2. Venčeslav Žurga, roj. 5. 1. 1960, Konjšica 8
3. Vida Končar, roj. 5. 4. 1964, Konjšica 26
4. Janez Beja, roj. 18. 9. 1969, Konjšica 29
5. Darko Kralj, roj. 9. 12. 1959, Preveg 8
V svet Mestne skupnosti Litija so izvoljeni:
1. Lijana Lovše, roj. 5. 4. 1961, Zgornji Log 17
2. Matjaž Berčon, roj. 4. 4. 1976, Predilniška 4
3. Stanislav Bokal, roj. 27. 2. 1964, Graška 14
4. Aleksander Gombač, roj. 11. 12. 1963, Loška 4
5. Ignac Štefrl, roj. 28. 12. 1938, Bobek 2
6. Martin Brilej, roj. 3. 10. 1940, Kidričeva 2
7. Marjan Weilgoni, roj. 11. 2. 1948, Praprošče 6
8. Janez Prašnikar, roj. 29. 4. 1943, Praprošče 4
9. Janez Kres, roj. 7. 2. 1939, Valvazorjev trg 12
10. Janez Damjan, roj. 6. 9. 1952, Podšentjur 9
11. Alojz Vidic, roj. 22. 6. 1935, Cesta Komandanta Staneta 16
12. Stane Ptičar, roj. 14. 5. 1956, Maistrova 12
13. Franc Vidic, roj. 17. 2. 1953, Maistrova 2
14. Leopold Dobravec, roj. 28. 9. 1947, Brodarska 11
15. Martin Arhnaver, roj. 30. 9. 1929, Cesta Komandanta Staneta 5
16. Rosana Maček, roj. 15. 5. 1956, Partizanska 43
17. Oton Muzga, roj. 21. 3. 1953, Sitarjevška 63
Št. 007-10/96
Litija, dne 18. junija 1996.
Predsednik OVK
občine Litija
Miro Bregar l. r.
Člani Občinske volilne komisije
Vojko Mohar l. r.
Kristina Potočnik l. r.
Peter Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost