Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2480. Spremembe poslovnika Mestne občine Kranj, stran 3346.

Na podlagi določb 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 in 9/96) je svet Mestne občine Kranj na 17. seji dne 3. 7. 1996 sprejel
S P R E M E M B E
poslovnika sveta Mestne občine Kranj
1. člen
94. člen poslovnika sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 3/96) se spremeni tako, da se glasi:
“Statut in drugi normativni akti Mestne občine Kranj se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Besedila aktov se objavijo tudi v Gorenjskem Glasu.”
2. člen
V 128. členu poslovnika sveta Mestne občine Kranj se besede: “Uradnem vestniku Gorenjske” nadomestijo z besedami: “Uradnem listu Republike Slovenije”.
3. člen
Te spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01301-0002/95
Kranj, dne 3. julija 1996.
Predsednik
sveta Mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

AAA Zlata odličnost