Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2476. Poročilo o izidu prvih rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice, v nedeljo dne 9. junija 1996, stran 3341.

Občinska volilna komisija občine Jesenice skladno s 85. in 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) na podlagi zapisnikov volilnih komisij v krajevnih skupnostih in skladno s sklepi o določitvi volilnih enot za izvolitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 20/96) daje
P O R O Č I L O
o izidu prvih rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice, v nedeljo dne 9. junija 1996
I
Glasovanje za izvolitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice je potekalo v 21. volilnih enotah in na 44. voliščih v nedeljo, dne 9. junija 1996 in na volišču za predčasno glasovanje v dneh od 4. do 6. junija 1996.
II
Za glasovanje po pošti ni podal zahteve noben volivec. Na volišču za predčasno glasovanje je glasovalo 84 volilnih upravičencev od katerih je bilo 80 glasovnic veljavnih in 4 neveljavne.
III
Izidi volitev po krajevnih skupnostih so naslednji:
1. Krajevna skupnost HRUŠICA
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 187 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 129 volilnih upravičencev ali 69 %
c) oddanih glasovnic je bilo 129
d) neveljavnih glasovnic je bilo 28
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
Alojz Grzetič, roj. 28. 7. 1928, z Jesenic, Hrušica 10
Simona Štravs, roj. 26. 3. 1960, z Jesenic, Hrušica 4
Vinko Kunšič, roj. 11. 11. 1951, z Jesenic, Hrušica 2 C.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 587 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 255 volilnih upravičencev ali 43,4 %
c) oddanih glasovnic je bilo 255
d) neveljavnih glasovnic je bilo 20
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
Marjan Kramar, roj. 21. 11. 1955, z Jesenic, Hrušica 71 d
Ivan Šušteršič, roj. 14. 5. 1950, z Jesenic, Hrušica 71 d
Roman Čufer, roj. 25. 2. 1963, z Jesenic, Hrušica 105
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 499 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 187 volilnih upravičencev ali 37,5 %
c) oddanih glasovnic je bilo 187
d) neveljavnih glasovnic je bilo 10
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
Zoran Kramar, roj. 14. 5. 1957, z Jesenic, Hrušica 120
Marjan Žurman, roj. 25. 3. 1955, z Jesenic, Hrušica 149
Ahmed Telalović, roj. 25. 7. 1949, z Jesenic, Hrušica 151
2. Krajevna skupnost PLANINA POD GOLICO
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 345 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 204 volilnih upravičencev ali 59,1 %
c) oddanih glasovnic je bilo 204
d) neveljavnih glasovnic je bilo 12
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
Dušan Lavtar, roj. 17. 7. 1949, z Jesenic, Planina pod Golico 6
Bogomir Janez Tušar, roj. 20. 8. 1930, z Jesenic, Planina pod Golico 39a
Marica Noč, roj. 24. 3. 1952, z Jesenic, Prihodi 28
Marjeta Zupančič, roj. 21. 2. 1954, z Jesenic, Prihodi 31
Alojzij Kolman, roj. 20. 5. 1932, z Jesenic, Prihodi 25
Janez Razinger, roj. 12. 4. 1957, z Jesenic, Planina pod Golico 78
Anica Klinar, roj. 9. 4. 1940, z Jesenic, Prihodi 14
3. Krajevna skunost STANETA BOKALA
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 1907 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 576 volilnih upravičencev ali 30,2 %
c) oddanih glasovnic je bilo 576
d) neveljavnih glasovnic je bilo 96
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
Vlasta Mencingar, roj. 13. 1. 1954, z Jesenic, Ul. S. Bokala 15
Marijan Ažman, roj. 1. 8. 1928, z Jesenic, C. m. Tita 84
Vida Jamar, roj. 16. 5. 1963, z Jesenic, Ul. S. Bokala 15
Stanislav Križnar, roj. 17. 10. 1948, z Jesenic, C. m. Tita 115
Nevenka Žlogar, roj. 12. 2. 1949, z Jesenic, C. m. Tita 91
Julij Ulčar, roj. 7. 1. 1940, z Jesenic, Ul. S. Bokala 12
Mirko Hameršak, roj. 12. 3. 1941, z Jesenic, Ul. S. Bokala 9
4. Krajevna skupnost MIRKA ROGLJA PETKA
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 1443 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 476 volilnih upravičencev ali 33 %
c) oddanih glasovnic je bilo 476
d) neveljavnih glasovnic je bilo 51
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
Janez Razinger, roj. 2. 3. 1968, z Jesenic, Kosova ul. 1
Marija Divjak, roj. 27. 7. 1951, z Jesenic, C. m. Tita 41
Izidor Rudolf Smolej, roj. 6. 12. 1946, z Jesenic, Kosova ul. 9
Frančišek Dijak, roj. 9. 6. 1951, z Jesenic, Murova 3
Jožefa Magdalena Pišek, roj. 17. 7. 1937, z Jesenic, C. m. Tita 32
Alojz Pivar, roj. 26. 12. 1958, z Jesenic, Pejce 9
Hasan Karahodžič, roj. 28. 10. 1946, z Jesenic, C. m. Tita 41
5. Krajevna skupnost CIRILA TAVČARJA
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 2.908 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 884 volilnih upravičencev ali 30,4 %
c) oddanih glasovnic je bilo 884
d) neveljavnih glasovnic je bilo 101
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
Vera Pintar, roj. 5. 3. 1949, z Jesenic, C. C. Tavčarja 1 a
Jožef Varl, roj. 6. 4. 1926, z Jesenic, C. m. Tita 87
Slavko Humerca, roj. 4. 2. 1936, z Jesenic, C. C. Tavčarja 1a
Ivanka Zupančič, roj. 31. 3. 1949, z Jesenic, C. C. Tavčarja 2b
Egidij Biček, roj 11. 8. 1937, z Jesenic, C. C. Tavčarja 4
Irena Krivec, roj. 9. 10. 1963, z Jesenic, C. revolucije 2 A
Frančiška Jarc, roj. 4. 3. 1928, z Jesenic, C. m. Tita 85
6. Krajevna skupnost SAVA
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 3013 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 929 volilnih upravičencev ali 30,8 %
c) oddanih glasovnic je bilo 929
d) neveljavnih glasovnic je bilo 106
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
dr. Marija Mulej, roj. 24. 2. 1953, z Jesenic, C. m. Tita 18
Janez Pšenica, roj. 23. 3. 1930, z Jesenic, Aljaževa 6
Tomaž Mencinger, roj. 29. 3. 1956, z Jesenic, Ukova 5
Albin Kobentar, roj. 21. 1. 1926, z Jesenic, C. m. Tita 18
Irena Gluhar, roj. 8. 6. 1927, z Jesenic, C. T. Tomšiča 27
Ivan Fon, roj. 25. 5. 1935, z Jesenic, C. m. Tita 2
Roman Savinšek, roj. 1. 6. 1939, z Jesenic, C. m. Tita 22
7. Krajevna skupnost PODMEŽAKLJA
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 1033 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 409 volilnih upravičencev ali 39,6 %
c) oddanih glasovnic je bilo 409
d) neveljavnih glasovnic je bilo 26
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
Marija Junež, roj. 11. 4. 1948, z Jesenic, C. 1. maja 95
Marta Uršič Čelesnik, roj. 13. 1. 1951, z Jesenic, Ilirska 11
Sašo Kranjc, roj. 29. 7. 1954, z Jesenic, Prešernova 34
Mihael Frančišek Piščanec, roj. 2. 10. 1940, z Jesenic,
Prešernova 23
Alojzij Noč, roj. 11. 12. 1936, z Jesenic, C. 1. maja 9
Zdravko Valentin Črv, roj. 14. 2. 1931, z Jesenic, C. 1. maja 32
Anton Klinar, roj. 13. 1. 1933, z Jesenic, Čopova ul. 4
8. Krajevna skupnost JAVORNIK KOROŠKA BELA
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 3625 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 1421 volilnih upravičencev ali 39,2 %
c) oddanih glasovnic je bilo 1421
d) neveljavnih glasovnic je bilo 150
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
Valentin Markež, roj. 30. 12. 1946, z Jesenic, C. talcev 4 a
Boris Smolej, roj. 28. 8. 1953, z Jesenic, Ul. J. Šmida 28
Branka Doberšek, roj. 3. 8. 1947, z Jesenic, C. B. Kidriča 36
Alenka Zavelcina, roj. 26. 9. 1973, z Jesenic, Cankarjeva 32
Branko Noč, roj. 26. 7. 1948, z Jesenic, Prosvetna c. 6
Danilo Svetlin, roj. 5. 5. 1944, z Jesenic, Mladinska 9 a
Blaž Markež, roj. 2. 10. 1970, z Jesenic, Cankarjeva 4 c
9. Krajevna skupnost BLEJSKA DOBRAVA
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 1093 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 492 volilnih upravičencev ali 45 %
c) oddanih glasovnic je bilo 492
d) neveljavnih glasovnic je bilo 28
e) v svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
Andrej Černe, roj. 10. 9. 1953, z Bl. Dobrave, Blejska Dobrava 32
Igor Arh, roj. 20. 9. 1957, z Blejske Dobrave, Bl. Dobrava 58
Miloš Ferk, roj. 15. 6. 1959, z Blejske Dobrave, Bl. Dobrava 7a
Milena Koselj Šmit, roj. 18. 9. 1954, z Bl. Dobrave, Blejska Dobrava 79
Anton Kos, roj. 3. 1. 1944, z Blejske Dobrave, Bl. Dobrava 16D
Štefanija Muhar, roj. 23. 11. 1947, z Blejske Dobrave, Lipce 38
mag. Daniel Ažman, roj. 10. 4. 1953, z Blejske Dobrave, Bl. Dobrava 17A
10. Krajevna skupnost ŽIROVNICA
1. volilna enota naselje BREG
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 455 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 174 volilnih upravičencev ali 38,2
c) oddanih glasovnic je bilo 174
d) neveljavnih glasovnic je bilo 10
e) v svet krajevne skupnosti je bil izvoljen:
Pavel Dimitrov, roj. 7. 9. 1937, iz Žirovnice, Breg 60
2. volilna enota naselje BREZNICA
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 341 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 142 volilnih upravičencev ali 41,6 %
c) oddanih glasovnic je bilo 142
d) neveljavnih glasovnic je bilo 10
e) v svet krajevne skupnosti je bil izvoljen:
Igor Čarni, roj. 23. 8. 1952, iz Žirovnice, Breznica 48A
3. volilna enota naselje DOSLOVČE
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 98 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 29 volilnih upravičencev ali 29,6 %
c) oddanih glasovnic je bilo 29
d) neveljavnih glasovnic ni bilo
e) v svet krajevne skupnosti je bil izvoljen:
Andrej Baloh, roj. 2. 6. 1957, iz Žirovnice, Doslovče 9
4. volilna enota naselje MOSTE
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 417 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 179 volilnih upravičencev ali 42,9 %
c) oddanih glasovnic je bilo 179
d) neveljavnih glasovnic je bilo 10
e) v svet krajevne skupnosti je bil izvoljen:
Branko Sitar, roj. 5. 1. 1960, iz Žirovnice, Moste 11i
5. volilna enota naselje RODINE
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 263 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 104 volilnih upravičencev ali 39,5 %
c) oddanih glasovnic je bilo 104
d) neveljavnih glasovnic je bilo 11
e) v svet krajevne skupnosti je bil izvoljen:
Marjan Dobnikar, roj. 9. 3. 1950, iz Žirovnice, Rodine 29
6. volilna enota naselje SELO
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 212 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 97 volilnih upravičencev ali 45,8 %
c) oddanih glasovnic je bilo 97
d) neveljavna glasovnica je bila 1
e) v svet krajevne skupnosti je bil izvoljen:
Jože Fabjan, roj. 27. 1. 1948, iz Žirovnice, Selo 16 B
7. volilna enota naselje SMOKUČ
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 366 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 159 volilnih upravičencev ali 43,4 %
c) oddanih glasovnic je bilo 159
d) neveljavnih glasovnic je bilo 8
e) v svet krajevne skupnosti je bil izvoljen:
Viktor Košir, roj. 25. 1. 1940, iz Žirovnice, Smokuč 109
8. volilna enota naselje VRBA
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 149 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 60 volilnih upravičencev ali 40,3 %
c) oddanih glasovnic je bilo 60
d) neveljavne glasovnice so bile 3
e) v svet krajevne skupnosti je bil izvoljen:
Anton Dolar, roj. 2. 1. 1932, iz Žirovnice, Vrba 9
9. volilna enota naselje ZABREZNICA
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 370 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 171 volilnih upravičencev ali 46,2 %
c) oddanih glasovnic je bilo 171
d) neveljavnih glasovnic je bilo 14
e) v svet krajevne skupnosti je bil izvoljen:
Franc Legat, roj. 27. 10. 1932, iz Žirovnice, Zabreznica 36
10. volilna enota naselje ŽIROVNICA
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 474 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 230 volilnih upravičencev ali 48,5 %
c) oddanih glasovnic je bilo 230
d) neveljavnih glasovnic je bilo 22
e) v svet krajevne skupnosti sta bila izvoljena:
Anton Justin, roj. 17. 4. 1940, iz Žirovnice, Žirovnica 87 b
Milena Bergelj, roj. 6. 1. 1949, iz Žirovnice, Žirovnica 60a.
Št. 008-001/96
Jesenice, dne 9. junija 1996.
Predsednica
občinske volilne komisije
Maja Kostanjšek, dipl. jur. l. r.
Podpredsednik
občinske volilne
komisije
Dušan Rajgelj, dipl. jur. l.r.
Člani
občinske volilne
komisije
Milan Šulc l. r.
Asna Stošič l. r.
Dita Gaser l. r.
Meta Ferjan l. r.
Maja Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost