Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2454. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Brežice za leto 1996, stran 3279.

Na podlagi 1. in 4. člena odloka o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 19/87), ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 71/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 65/95 – odločba US RS in 73/95 – odločba US RS) uporablja kot državni predpis in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 – odločba US RS in 58/95 – odločba US RS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Brežice za leto 1996
1. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v Upravni enoti Brežice v letu 1996 znaša za posamezne sisteme:
– Bukošek                     2.183 SIT/ha,
– Gabernica                     844 SIT/ha,
– Sromljica                    1.021 SIT/ha,
– Gazice                       935 SIT/ha,
– Dobovsko polje                   118 SIT/ha,
– Piršenbreg                     514 SIT/ha.
2. člen
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Brežice, izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih odločbo o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah.
Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Brežice, odprtega pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, iz tega računa pa se sredstva razporejajo na vplačilni račun, št. 840-6212 – drugi prihodki države pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obveznosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Brežice, na način kot to velja za davke od kmetijske dejavnosti.
3. člen
Upravna enota Brežice predloži Davčni upravi Republike Slovenije, Davčni urad Brežice seznam zavezancev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej odredbi ter podatke o njihovih površinah na melioracijskem območju, za vzdrževanje katerega se zbirajo sredstva po tej odredbi.
Upravna enota Brežice odda vzdrževalna dela, ki se financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o računovodstvu in predpisi o javnih naročilih, v izvedbo ustreznemu izvajalcu.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-62/96
Ljubljana, dne 8. julija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost