Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2450. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP-A), stran 3276.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. julija 1996.
Št. 001-22-73/96
Ljubljana, dne 10. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NAJETJU POSOJILA PRI MEDNARODNI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA PRIPRAVO PROJEKTOV ZA REALIZACIJO STRATEGIJE NAMAKANJA (ZNPMBP-A)
1. člen
V 1. členu zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP, Uradni list RS, št. 8/96) se črta druga alinea drugega odstavka.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Če izdelana investicijsko-tehnična dokumentacija pokaže upravičenost izvedbe projekta, bo znesek posojila vrnjen s črpanjem bodočega posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj.
Če izdelana investicijsko-tehnična dokumentacija pokaže neupravičenost izvedbe projekta, bo znesek posojila, ki bo manjši kot 50.000 USD, vrnjen v enem obroku, medtem ko bo znesek, večji kot 50.000 USD, vrnjen v desetih približno enakih polletnih obrokih.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/96-59/2
Ljubljana, dne 2. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti