Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2445. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje na volitvah, dne 23. 6. 1996, stran 3258.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) objavlja občinska volilna komisija občine Trebnje
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje na volitvah, dne 23. 6. 1996
V svete krajevnih skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
1. Krajevna skupnost ČATEŽ
1. volilna enota
1. Ladislav Stopar, roj. 9. 10. 1940, stan. Čatež 40
2. Jožef Bregar, roj. 21. 7. 1942, stan. Dolenja vas pri Čatežu 2
3. Bogomir Mlakar, roj. 17. 2. 1962, stan. Dolenja vas pri Čatežu 18
2. volilna enota
1. Ivan Zajc, roj. 26. 5. 1945, stan. Goljek 20
2. Stanislav Ceglar, roj. 2. 2. 1972, stan. Goljek 10
3. volilna enota
Jože Hostnik, roj. 24. 1. 1952, stan. Roje 13
4. volilna enota
Jože Zupančič, roj. 7. 12. 1961, stan. Razbore 5.
2. Krajevna skupnost DOBRNIČ
1. volilna enota
1. Stanislav Smolič, roj. 9. 12. 1959, stan. Korita 3
2. Tone Jarc, roj. 20. 4. 1970, stan. Vrbovec 18
2. volilna enota
Vera Pekolj, roj. 3. 4. 1964, stan. Šahovec 20
3. volilna enota
1. Stane Zaletelj, roj. 8. 12. 1952, stan. Zagorica 11
2. Stanislav Zupančič, roj. 1. 5. 1955, stan. Dobrava 25
4. volilna enota
1. Silvester Prpar, roj. 2. 12. 1954, stan. Dobrnič 9
2. Milan Kastelic, roj. 20. 10. 1941, stan. Dobrnič 40
3. Franc Skube, roj. 20. 10. 1956, stan. Železno 5
5. volilna enota
Anton Strmec, roj. 11. 3. 1957, stan. Vavpča vas 5.
3. Krajevna skupnost DOL. NEMŠKA VAS
1. volilna enota
Roman Prosen, roj. 19. 1. 1965, stan. Dečja vas 27
2. volilna enota
Darinka Krevs, roj. 27. 12. 1950, stan. Dol. Ponikve 20
3. volilna enota
Jože Mežan, roj. 11. 2. 1967, stan. Gor. Ponikve 1
4. volilna enota
Franc Gabrijel, roj. 4. 1. 1962, stan. Grm 14
5. volilna enota
Alojzij Uhan, roj. 22. 4. 1954, stan. Dol. Nemška vas 29
6. volilna enota
Slavko Smole, roj. 20. 2. 1969, stan. Gor. Dobrava 6
7. volilna enota
Gregorij Mole, roj. 20. 8. 1956, stan. Rodine 27
8. volilna enota
Marijan Bevc, roj. 9. 2. 1955, stan. Dol. Podboršt 16
9. volilna enota
Viktor Gregorčič, roj. 5. 9. 1960, stan. Češnjevek 3
10. volilna enota
Marjan Čeh, roj. 31. 7. 1969, stan. Lukovek 8
11. volilna enota
Andrej Hrastar, roj. 7. 4. 1968, stan. Jezero 10
12. volilna enota
Ivan Urbič, roj. 14. 4. 1972, stan. Dol. Dobrava 12
13. volilna enota
Ivan Starič, roj. 1. 4. 1954, stan. Rihpovec 19.
4. Krajevna skupnost KNEŽJA VAS
Alojz Pekolj, roj. 9. 12. 1957, stan. Občine 5
Franci Požeš, roj. 9. 4. 1959, stan. Gor. Selce 8
Anton Murn, roj. 24. 11. 1957, stan. Gor. Selce 6
Darko Koželj, roj. 20. 8. 1954, stan. Krušni vrh 9
Stanislav Špec, roj. 8. 11. 1965, stan. Gor. Kamenje 4 a
Tone Kek, roj. 15. 2. 1964, stan. Rožempelj 14
Janez Majde, roj. 6. 12. 1954, stan. Luža 4.
5. Krajevna skupnost MIRNA
1. volilna enota
1. Boris Škufca, roj. 12. 8. 1959, stan. Cesta III. bat. VDV 8 a
2. Janez Kolenc, roj. 29. 12. 1949, stan. Zapuže 18
2. volilna enota
1. Janez Bračko, roj. 7. 10. 1948, stan. Ulica ZDO 16
2. Marjan Umek, roj. 10. 4. 1942, stan. Gubčeva 17
3. Milan Škufca, roj. 1. 6. 1953, stan. Cesta III. bat. VDV 54
3. volilna enota
1. Branko Kirm, roj. 14. 5. 1954, stan. Lunačkova 19
2. Veljko Kolenc, roj. 19. 4. 1954, stan. Sokolska 10
3. Janez Strmole, roj. 5. 2. 1957, stan. Sokolska 6
4. volilna enota
Jože Mandelj, roj. 4. 9. 1945, stan. Brezovica 34
5. volilna enota
Stanislav Sladič, roj. 1. 5. 1965, stan. Ševnica 15
6. volilna enota
Franc Štepic, roj. 6. 2. 1966, stan. Cirnik 5
7. volilna enota
Franc Lokar, roj. 24. 12. 1949, stan. Stan 15
8. volilna enota
Jožica Brajer, roj. 26. 1. 1967, stan. Glinek 3
9. volilna enota
Feliks Križnik, roj. 24. 10. 1941, stan. Selo 21
10. volilna enota
Pavel Jarc, roj. 10. 7. 1949, stan. Zabrdje 15.
6. Krajevna skupnost MOKRONOG
1. volilna enota
1. Franci Kos, roj. 10. 12. 1950, stan. Gor. Laknice 41
2. Marjan Bale, roj. 31. 7. 1956, stan. Sv. Vrh 6
2. volilna enota
1. Janez Bregant, roj. 22. 10. 1964, stan. Paradiž 4
2. Jurij Žlajpah, roj. 12. 6. 1954, stan. Stari trg 29
3. Antonija Borštnar, roj. 19. 12. 1932, stan. Rožna ulica 6
3. volilna enota
1. Peter Deu, roj. 30. 12. 1950, stan. Stari trg 3
2. Pavel Jevnikar, roj. 7. 3. 1955, stan. Florjanska c. 14
4. volilna enota
1. Anton Maver, roj. 31. 10. 1949, stan. Slepšek 10
2. Božidar Kostrevc, roj. 18. 4. 1959, Slepšek 16
3. Jože Kopina, roj. 12. 6. 1958, stan. Beli grič 2 a
5. volilna enota
1. Anka Zajc, roj. 29. 4. 1954, stan. Puščava 14
2. Vinko Vrabec, roj. 9. 7. 1949, stan. Martinja vas 19
6. volilna enota
1. Veronika Tratar, roj. 29. 3. 1944, stan. Hrastovica 21.
7. Krajevna skupnost RAČJE SELO
Milan Kovačić, roj. 14. 2. 1949, stan. Račje selo 23
Henrik Urbič, roj. 30. 11. 1958, stan. Hudeje 27
Franc Kresal, roj. 29. 1. 1958, stan. Velika Ševnica 11
Anton Skol, roj. 1. 6. 1944, stan. Blato 21
Andrej Pekolj, roj. 4. 8. 1966, stan. Velika Ševnica 7
Danijel Potokar, roj. 2. 6. 1964, stan. Račje selo 9
Branko Novak, roj. 18. 4. 1962, stan. Blato 4.
8. Krajevna skupnost SVETINJA
Breda Koncilja, roj. 7. 5. 1965, stan. Rdeči Kal 21
Dragotin Perpar, roj. 14. 5. 1942, stan. Šmaver 8
Andrej Bobnar, roj. 29. 9. 1963, stan. Rdeči Kal 25
Marinka Lipoglavšek, roj. 16. 6. 1959, stan. Gor. Vrh 14
Tomaž Kolenc, roj. 17. 11. 1955, stan. Rdeči Kal 27
Franc Flis, roj. 26. 2. 1963, stan. Gor. Vrh 13
Jožef Murn, roj. 8. 3. 1942, Rdeči Kal 7.
9. Krajevna skupnost SELA PRI ŠUMBERKU
1. volilna enota
1. Franc Selan, roj. 16. 5. 1950, stan. Sela pri Šumberku 29
2. Milan Bizjak, roj. 19. 1. 1962, stan. Sela pri Šumberku 25
3. Florijan Ozimek, roj. 2. 5. 1936, stan. Sela pri Šumberku 4
2. volilna enota
1. Alojzij Struna, roj. 2. 6. 1946, stan. Dol. Podšumberk 5
2. Anton Papež, roj. 23. 11. 1940, stan. Replje 1
3. Jože Kastelic, roj. 17. 3. 1963, stan. Volčje jame 3
3. volilna enota
1. Ignac Trunkelj, roj. 27. 8. 1953, stan. Orlaka 1
2. Alojzij Lobe, roj. 29. 12. 1962, stan. Orlaka 12
3. Rafael Zupančič, roj. 14. 1. 1962, stan. Zavrh 1.
10. Krajevna skupnost ŠENTLOVRENC
1. volilna enota
1. Anton Jarm, roj. 5. 6. 1945, stan. Šentlovrenc 47
2. Stanko Štefanič, roj. 20. 2. 1957, stan. Šentlovrenc 16
3. Peter Kotar, roj. 18. 12. 1960, stan. Šentlovrenc 49
2. volilna enota
Ignac Jarm, roj. 7. 1. 1971, stan. Dol. Prapreče 10
3. volilna enota
Anton Strmole, roj. 15. 12. 1964, stan. Gor. Prapreče 5
4. volilna enota
Stanislav Pekolj, roj. 4. 3. 1963, stan. Martinja vas 14
5. volilna enota
Pij Vavtar, roj. 23. 3. 1972, stan. Krtina 9
6. volilna enota
Mojca Gorišek, roj. 3. 10. 1971, stan. Mali Videm 11
7. volilna enota
Rajko Radola, roj. 17. 8. 1953, stan. Veliki Videm 11
8. volilna enota
Silvo Grmovšek, roj. 17. 12. 1963, stan. Dolga njiva 4
9. volilna enota
Jože Korelc, roj. 10. 5. 1960, stan. Mačji dol 11.
11. Krajevna skupnost ŠENTRUPERT
1. volilna enota
1. Anton Rugelj, roj. 7. 12. 1953, stan. Šentrupert 83
2. Franc Frelih, roj. 31. 8. 1952, stan. Šentrupert 35
3. Jožef Brcar, roj. 21. 8. 1935, stan. Šentrupert 93
2. volilna enota
1. Janez Banič, roj. 28. 7. 1964, stan. Gor. Jesenice 13
2. Alojzij Gričar, roj. 18. 2. 1939, stan. Dol. Jesenice 3
3. volilna enota
1. Jožef Bevc, roj. 5. 5. 1944, stan. Straža 14
2. Katjuša Franjga, roj. 8. 7. 1948, stan. Slovenska vas 15
4. volilna enota
1. Franc Bartolj, roj. 31. 8. 1940, stan. Bistrica 22
2. Jurij Bizjak, roj. 25. 4. 1954, stan. Rakovnik 25
5. volilna enota
1. Stanko Okoren, roj. 18. 3. 1955, stan. Draga 35
2. Janez Uršič, roj. 30. 11. 1943, stan. Škrljevo 8
6. volilna enota
1. Peter Pavlin, roj. 19. 2. 1946, stan. Zaloka 7
2. Alojzij Jarc, roj. 13. 6. 1935, stan. Okrog 21
7. volilna enota
1. Ivan Gorenc, roj. 1. 2. 1950, stan. Hrastno 5
2. Leopold Koščak, roj. 26. 10. 1968, stan. Kamnje 7.
12. Krajevna skupnost ŠTEFAN
Marjan Blatnik, roj. 2. 8. 1952, stan. Gor. Nemška vas 1
Anton Bajc, roj. 25. 9. 1953, stan. Zidani Most 3 a
Peter Novak, roj. 19. 10. 1946, stan. Kamni potok 4
Igor Ajdič, roj. 15. 5. 1966, stan. Štefan 20
Anton Kek, roj. 12. 4. 1964, stan. Pluska 4
Jožef Rajer, roj. 20. 8. 1942, stan. Štefan 21
Jože Vencelj, roj. 13. 6. 1949, stan. Štefan 28.
13. Krajevna skupnost TREBELNO
1. volilna enota
1. Jože Mrvar, roj. 7. 5. 1954, stan. Dol. Zabukovje 6
2. Jože Grlica, roj. 27. 8. 1969, stan. Brezovica 10
3. Toni Grabnar, roj. 26. 10. 1952, stan. Maline 8
2. volilna enota
1. Anton Žagar, roj. 25. 5. 1930, stan. Češnjice 1
2. Anton Dragan, roj. 28. 8. 1963, stan. Češnjice 12
3. volilna enota
1. Alojz Dragan, roj. 19. 8. 1959, stan. Štatemberk 6
2. Roman Pucelj, roj. 2. 1. 1968, stan. Ornuška vas 1
4. volilna enota
1. Jože Škrjanec, roj. 11. 12. 1955, stan. Čužnja vas 1
2. Janez Grabnar, roj. 4. 1. 1950, stan. Jelševec 3.
14. Krajevna skupnost TREBNJE
1. volilna enota
1. Alojzij Zupančič, roj. 22. 1. 1935, stan. Tomšičeva 16
2. Marjan Krmelj, roj. 26. 10. 1955, stan. Rimska c. 7 a
3. Marjan Peter Pavlin, roj. 13. 3. 1947, stan. Tomšičeva 3
2. volilna enota
1. Zvonka Falkner, roj. 21. 6. 1947, stan. Gubčeva c. 4 a
2. Roza Drnovšek, roj. 18. 7. 1942, stan. Rožna ulica 9
3. Milan Rman, roj. 25. 4. 1960, stan. Cankarjeva 23
3. volilna enota
1. Jernej Kranjc, roj. 13. 8. 1942, stan. Kresetova ul. 12
2. Stanislav Gabrijel, roj. 14. 4. 1949, stan. Praproče 15
3. Branko Tisu, roj. 28. 8. 1939, stan. Jurčičeva ul. 15
4. volilna enota
1. Martin Meglič, roj. 4. 10. 1966, stan. Obrtniška ul. 2
2. Stanislav Sitar, roj. 15. 8. 1949, stan. Obrtniška ul. 11
3. Jože Uhan, roj. 23. 11. 1963, stan. Vina Gorica 17
5. volilna enota
Marjan Jevnikar, roj. 8. 8. 1956, Dol pri Trebnjem 8
6. volilna enota
Janez Smolič, roj. 21. 5. 1941, stan. Vrhtrebnje 15 a
7. volilna enota
Pavle Rot, roj. 19. 8. 1958, stan. Pristava 26.
15. Krajevna skupnost VELIKA LOKA
1. volilna enota
1. Marjan Možina, roj. 7. 10. 1967, stan. Velika Loka 60
2. Daniel Barle, roj. 1. 4. 1954, stan. Velika Loka 43
3. Jože Smolič, roj. 12. 10. 1957, stan. Velika Loka 27
2. volilna enota
1. Marjan Fajfar, roj. 20. 12. 1958, stan. Mala Loka 6
2. Ciril Sotlar, roj. 28. 12. 1951, stan. Mačkovec 4
3. volilna enota
1. Igor Piškur, roj. 16. 3. 1958, stan. Škovec 7
2. Janez Ribič, roj. 13. 4. 1958, stan. Gor. Podboršt 8
4. volilna enota
1. Darko Starič, roj. 8. 10. 1946, stan. Mrzla Luža 8
2. Bojan Zupančič, roj. 17. 5. 1966, stan. Iglenik 5.
16. Krajevna skupnost VELIKI GABER
1. volilna enota
Milan Čerček, roj. 12. 4. 1956, stan. Male Dole 11
2. volilna enota
1. Marjan Anžlovar, roj. 20. 4. 1953, stan. Zagorica 51
2. Andrej Pekolj, roj. 10. 12. 1956, stan. Zagorica 27
3. volilna enota
Andrej Sever, roj. 4. 5. 1960, stan. Bič 5
4. volilna enota
1. Anton Anžlovar, roj. 17. 4. 1959, stan. Veliki Gaber 112
2. Jože Štepec, roj. 28. 3. 1967, stan. Veliki Gaber 115
3. Jože Slak, roj. 15. 3. 1959, stan. Medvedjek 10
5. volilna enota
Janez Slak, roj. 28. 6. 1956, stan. Stranje 14
6. volilna enota
Jože Vojščak, roj. 26. 6. 1958, stan. Mali Gaber 4.
Trebnje, dne 28. junija 1996.
Namestnica predsednika OVK
Marta Strmec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti