Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2443. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1995, stran 3257.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 78. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 14. seji dne 13. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 1995.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 1995 znašajo:
– prihodki:                   SIT
prihodki občine – zag. poraba      836,081.344
drugi prihodki              260,790.548
zadolževanje               40,292.460
skupaj                 1.137,164.352
– odhodki:
odhodki za delo organov         429,266.045
dotacije in subvencije          222,016.533
drugi odhodki               39,725.186
investicijski odhodki          414,581.561
skupaj                 1.105,589.325
– presežek                31,575.027
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 31,575.027 SIT se prenese v prihodke proračuna občine za leto 1996.
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Škofja Loka, ki za leto 1995 izkazuje naslednje stanje:
.                        SIT
– začetno stanje 1/1 1995             19
– prihodki                 4,514.858
– odhodki                 4,514.858
– nerazporejeno                  19
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v rezervni sklad občine za leto 1996.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/95
Škofja Loka, dne 13. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti