Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2435. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Zdraviliški kompleks Radenci", stran 3249.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95, 73/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 10. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta “Zdraviliški kompleks Radenci”
1. člen
Sprejme se sprememba Ureditvenega načrta “Zdraviliški kompleks Radenci št. 20/86-UN/GR sprejetega z odlokom o ureditvenem načrtu “Zdraviliški kompleks Radenci” (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 33/87), ki ga je pod št. projekta UN-10/95 izdelal ZEU Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota, marca 1966.
2. člen
S spremembo se ureditveni načrt spremeni in dopolni na območju južno od hotela Radin, kjer se namesto manjše teniške dvorane z garderobami vzhodno od obstoječih zunanjih teniških igrišč predvidi:
– večja teniška dvorana s spremljajočim programom (ob služnostnih prostorih tudi prostori za potrebe uradnega tekmovanja, gostinstvo in trgovina) na mestu obstoječih teniških igrišč,
– premestitev zunanjih teniških igrišč vzhodno od obstoječih,
– manjša tribuna zunanjega teniškega igrišča ob dvorani in
– povezovalni hodnik od hotela Radin do dvorane.
3. člen
Sprememba ureditvenega načrta vsebuje:
I. Tekstualni del:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta “Zdraviliški kompleks Radenci”
2. Odlok o ureditvenem načrtu “Zdraviliški kompleks Radenci”
3. Pogoji za posege v prostor
4. Soglasja, pogoje in smernice pristojnih organov, ustanov in podjetij
5. Izjave o upoštevanju predpisov
II. Grafični del:
1. Obstoječe stanje                M1:500
2. Izrez iz arhitektonsko zazidalne situacije   M1:500
3. Sprememba arhitektonske zazidalne
situacije                     M1:500
4. Gabarit po ureditvenem načrtu          M1:500
5. Gabarit po spremembi ureditvenega načrta    M1:500
6. Faznost                     M1:500
7. Komunalna oprema                M1:500
8. Ureditev zunanjega prostora
4. člen
Ureditveni načrt je na vpogled pri Referatu za urejanje prostora in gospodarske dejavnosti Občine Radenci.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo državne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-0005/96
Radenci, dne 11. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti