Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2430. Poročilo o izidu volitev članov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 30. 6. 1996, stran 3239.

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 30. 6. 1996
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na svoji seji dne 2. 7. 1996 na podlagi zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti o ugotovitvi izida glasovanja za svete KS, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za člane svetov KS v Občini Moravske Toplice:
1. Krajevna skupnost ANDREJCI
Pravico glasovati je imelo 192 volivcev.
Glasovalo je 130 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Evgen Solar, roj. 1959, Andrejci 22
2. Jože Gergar, roj. 1929, Andrejci 40
3. Robert Makari, roj. 1968, Andrejci 54
4. Stanko Kardoš, roj. 1959, Andrejci 4
5. Ernest Malačič, roj. 1943, Andrejci 45.
2. Krajevna skupnost BOGOJINA
1. Volilna enota - BOGOJINA
Pravico glasovati je imelo 490 volivcev.
Glasovalo je 367 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Izidor Camplin, roj. 1949, Bogojina 107
2. Ivan Farkaš, roj. 1957, Bogojina 13
3. Dušan Nemec, roj. 1965, Bogojina 139
2. Volilna enota - BUKOVNICA
Pravico glasovati je imelo 56 volivcev.
Glasovalo je 42 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Pavel Meričnjak, roj. 1959, Bukovnica 29
3. Volilna enota - IVANCI
Pravico glasovati je imelo 225 volivcev.
Glasovalo je 205 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Martin Horvat, roj. 1940, Ivanci 44
2. Franc Magdič, roj. 1942, Ivanci 5.
3. Krajevna skupnost FILOVCI
Pravico glasovati je imelo 430 volivcev.
Glasovalo je 215 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Slavko Berden, roj. 1957, Filovci 39/A
2. Jožef Horvat, roj. 1935, Filovci 110
3. Jožef Gutman, roj. 1954, Filovci 15/A
4. Alojz Berden, roj. 1945, Filovci 67/A
5. Peter Trajbarič, roj. 1968, Filovci 112.
4. Krajevna skupnost IVANOVCI
Pravico glasovati je imelo 114 volivcev.
Glasovalo je 85 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Zoltan Jakiša, roj. 1960, Ivanovci 59
2. Rudolf Čarni, roj. 1946, Ivanovci 25/B
3. Geza Čahuk, roj. 1944, Ivanovci 42
4. Slavko Novak, roj. 1965, Ivanovci 37
5. Ludvik Novak, roj. 1956, Ivanovci 51.
5. Krajevna skupnost KRNCI
Pravico glasovati je imelo 44 volivcev.
Glasovalo je 39 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Franc Hül, roj. 1959, Krnci 14
2. Ivan Žerdin, roj. 1954, Krnci 23
3. Janez Horvat, roj. 1959, Krnci 1
4. Ernest Hül, roj. 1961, Krnci 27
5. Avgust Fartelj, roj. 1953, Krnci 17.
6. Krajevna skupnost MARTJANCI
Pravico glasovati je imelo 443 volivcev.
Glasovalo je 335 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Franc Gomboc, roj. 1946, Martjanci 44
2. Martina Vink-Kranjec, roj. 1967, Martjanci 77
3. Jože Franko, roj. 1949, Martjanci 18/C
4. Karel Horvat, roj. 1956, Martjanci 48
5. Franc Kodila, roj. 1966, Martjanci 2/A
6. Franc Andrejč, roj. 1965, Martjanci 26
7. Anton Sukič, roj. 1951, Martjanci 97.
7. Krajevna skupnost MORAVSKE TOPLICE
1. Volilna enota (Levstikova ul., Ob igrišču, Delavska ul., Kratka ul., Kranjčeva ul. razen hiš. št. 41, 43 in 49)
Pravico glasovati je imelo 156 volivcev.
Glasovalo je 55 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Jože Škerlak, roj. 1953, Levstikova ul. 45, Moravske Toplice
2. Jože Šiftar, roj. 1945, Levstikova ul. 24, Moravske Toplice
2. Volilna enota (Na bregu, Lešče, Brezje, Brzinšček in del Dolge ul. (nep. hiš. št. 1 do 115 in parne hiš. št. od 4 do 116 ter del Kranjčeve ul. hiš. št. 41, 43 in 49)
Pravico glasovati je imelo 307 volivcev.
Glasovalo je 98 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Slavko Horvat, roj. 1956, Brezje 10, Moravske Toplice
2. Aleksander Smodiš, roj. 1957, Dolga ul. 73, Moravske Toplice
3. Albin Hari, roj. 1962, Na bregu 2, Moravske Toplice
3. Volilna enota (Rumičev breg, Cuber, Moravske gorice in Vinska graba, ter del Dolge ul., parne hiš. št. od 200 do 264 ter neparne hiš. št. 201 do 293).
Pravico glasovati je imelo 118 volivcev.
Glasovalo je 94 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Aleksander Kučan, roj. 1952, Vinska graba 9, Moravske Toplice
2. Rudolf Novak, roj. 1952, Cuber 34, Moravske Toplice.
8. Krajevna skupnost MOTVARJEVCI
Pravico glasovati je imelo 184 volivcev.
Glasovalo je 127 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Štefan Žohar, roj. 1951, Motvarjevci 31/A
2. Geza Puhan, roj. 1950, Motvarjevci 34
3. Milan Lenarčič, roj. 1954, Motvarjevci 35/A
4. Štefan Bogdan, roj. 1959, Motvarjevci 58
5. Karel Györek, roj. 1956, Motvarjevci 50
6. Jože Vöröš, roj. 1957, Motvarjevci 48
7. Janez Bogdan, roj. 1957, Motvarjevci 66.
9. Krajevna skupnost NORŠINCI
Pravico glasovati je imelo 206 volivcev.
Glasovalo je 115 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Ludvik Sočič, roj. 1948, Noršinci 47
2. Jože Gergorič, roj. 1946, Noršinci 58/A
3. Štefan Cigüt, roj. 1956, Noršinci 62
4. Štefan Pintarič, roj. 1962, Noršinci 13
5. Janez Čahuk, roj. 1951, Noršinci 16/H.
10. Krajevna skupnost PROSENJAKOVCI
1. Volilna enota PROSENJAKOVCI
Pravico glasovati je imelo 181volivcev.
Glasovalo je 168 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Ladislav Sabotin, roj. 1954, Prosenjakovci 87
2. Franc Jošar, roj. 1932, Prosenjakovci 19
2. Volilna enota BERKOVCI
Pravico glasovati je imelo 68 volivcev.
Glasovalo je 43 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Karel Konkolič, roj. 1957, Berkovci 2
3. Volilna enota ČIKEČKA VAS
Pravico glasovati je imelo 89 volivcev.
Glasovalo je 66 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Ludvik Miholič, roj. 1929, Čikečka vas 13/A
4. Volilna enota IVANJŠEVCI
Pravico glasovati je imelo 48 volivcev.
Glasovalo je 33 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Karel Kozic, roj. 1949, Ivanjševci 5
5. Volilna enota PORDAŠINCI
Pravico glasovati je imelo 51 volivcev.
Glasovalo je 31 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Vladimir Sapač, roj. 1967, Pordašinci 18
6. Volilna enota SREDIŠČE
Pravico glasovati je imelo 68 volivcev
Glasovalo je 62 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Tibor Vöröš, roj. 1961, Središče 23.
11. Krajevna skupnost RATKOVCI
1. Volilna enota RATKOVCI
Pravico glasovati je imelo 57 volivcev.
Glasovalo je 47 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Franc Kočiš, roj. 1955, Ratkovci 21
2. Geza Ozvatič ml., roj. 1974, Ratkovci 22
3. Franc Deutsch, roj. 1961, Ratkovci 23
2. Volilna enota KANČEVCI
Pravico glasovati je imelo 65 volivcev.
Glasovalo je 53 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Jože Koltaj, roj. 1944, Kančevci 11
2. Ludvik Mikola , roj. 1955, Kančevci 36
3. Volilna enota LONČAROVCI
Pravico glasovati je imelo 72 volivcev.
Glasovalo je 60 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Ludvik Rocner ml., roj. 1967, Lončarovci 29
2. Koloman Horvat, roj. 1941, Lončarovci 7.
12. Krajevna skupnost SEBEBORCI
Pravico glasovati je imelo 385 volivcev.
Glasovalo je 211 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Slavko Škerlak, roj. 1960, Sebeborci 24
2. Vladimir Grof, roj. 1952, Sebeborci 109/A
3. Marija Kerčmar, roj. 1939, Sebeborci 89/A
4. Ervin Vagner, roj. 1954, Sebeborci 76
5. Vladimir Škerlak, roj. 1961, Sebeborci 24/A
6. Milan Vagner, roj. 1957, Sebeborci 71/D
7. Franc Cifer st., roj. 1945, Sebeborci 70.
13. Krajevna skupnost SELO-FOKOVCI
1. Volilna enota SELO
Pravico glasovati je imelo 243 volivcev.
Glasovalo je 134 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Janez Škalič, roj. 1958, Selo 31/A
2. Vlado Vučkič, roj. 1959, Selo 80/A
3. Milivoje Milosavljevič, roj. 1940, Selo 73
2. Volilna enota FOKOVCI
Pravico glasovati je imelo 188 volivcev.
Glasovalo je 161 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Stanislav Gorčan, roj. 1959, Fokovci 15
2. Viljem Kianec, roj. 1947, Fokovci 8
14. Krajevna skupnost TEŠANOVCI
1. Volilna enota TEŠANOVCI
Pravico glasovati je imelo 332 volivcev.
Glasovalo je 266 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Geza Rituper, roj. 1935, Tešanovci 86
2. Franc Kuhar, roj. 1940, Tešanovci 75
3. Franc Kučan, roj. 1959, Tešanovci 60
2. Volilna enota LUKAČEVCI
Pravico glasovati je imelo 48 volivcev.
Glasovalo je 38 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Štefan Sambt, roj. 1948, Lukačevci 5/A
3. Volilna enota MLAJTINCI
Pravico glasovati je imelo 149 volivcev.
Glasovalo je 129 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Štefan Gergorič, roj. 1945, Mlajtinci 29
2. Štefan Tivadar, roj. 1937, Mlajtinci 41
4. Volilna enota SUHI VRH
Pravico glasovati je imelo 68 volivcev.
Glasovalo je 48 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Pavel Prelič, roj. 1975, Suhi vrh 15
2. Jožef Kučan, roj. 1953, Suhi vrh 21
5. Volilna enota VUČJA GOMILA
Pravico glasovati je imelo 275 volivcev.
Glasovalo je 253 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Zoltan Cigüt, roj. 1951, Vučja Gomila 114
2. Štefan Ferencek, roj. 1953, Vučja Gomila 24
3. Štefan Gomboc, roj. 1954, Vučja Gomila 15/A.
Št. 14/96
Moravske Toplice, dne 4. julija 1996.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Moravske Toplice
Marjetica Škerget Logar, dipl. prav. l. r..

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti