Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2420. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Pšajnovica, stran 3227.

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Pšajnovica
1. člen
Za območje KS Pšajnovica, Občina Kamnik se po odločitvi volivcev na referendumu, dne 23. 6. 1996, uvede krajevni samoprispevek v denarju za obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom bodo uporabljena za naslednji program:
– vzdrževanje vseh cest na območju KS,
– vzdrževanje in rekonstrukcijo vodovodov Rakitovec, Pšajnovica in Gabrovnica,
– vzdrževanje kanalizacije na območju KS,
– sofinanciranje izgradnje mrliške vežice v Češnjicah,
– vzdrževanje objektov KS,
– funkcioniranje KS, varovanje okolja.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Pšajnovica in sicer:
1. Vsi zaposleni občani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšanih za davke in prispevke iz plač.
2. Upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za davke in prispevke iz pokojnine.
3. Samostojni podjetniki po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost.
4. Zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove I. iz davčne napovedi za odmero davkov iz dejavnosti.
5. Zavezanci, ki dosegajo dohodke s pogodbenim delom, avtorskim honorarjem in najemninam po stopnji 2% od bruto prejemka, zmanjšanega za davke in prispevke.
6. Lastniki zemljišč iz KS Pšajnovica, ki imajo stalno bivališče v KS Pšajnovica, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 5%.
4. člen
Samoprispevek odvajajo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 3. členu tega sklepa.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se KS Pšajnovica dostavi seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov od občanov.
5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu KS Pšajnovica št. 50140-645-67128.
6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na žiro računu KS Pšajnovica, bo upravljal svet KS Pšajnovica, ki je tudi odgovoren za zbiranje, pravilno in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik, v okviru svojih pristojnosti.
8. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopri- spevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in se tudi izvaja od tega dne dalje.
Mali Rakitovec, dne 29. junija 1996.
Predsednik
sveta KS Pšajnovica
Ivan Pestotnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti