Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2416. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice, stran 3226.

Na podlagi 38. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96) ter 26. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Jesenice na 18. seji dne 20. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice
1. člen
V odloku o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč v Občini Jesenice (U.V.G., št. 14/85, 15/89 in Uradni list RS, št. 30/90) se spremeni 5. člen tako, da se odslej glasi:
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov.
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje za dobo dveh let občinski svet.
Predsednik in najmanj en član morata biti člana občinskega sveta.
Nihče ne more več kot dvakrat zapored opravljati funkcije predsednika in članov upravnega odbora.
2. člen
V 6. členu se besedi “občinska skupščina” črtata in se nadomestita z besedama “občinski svet”.
3. člen
V 7. členu se besedi “občinski skupščini” črtata in se nadomestita z besedama “občinskemu svetu”.
4. člen
V 8. členu se besedi “občinsko skupščino” črtata in se nadomestita z besedama “občinskim svetom”.
5. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
Administrativno-tehnična in druga opravila za sklad, v breme sredstev sklada, opravlja občinska uprava Občine Jesenice.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-01/85-2
Jesenice, dne 20. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost