Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2411. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1996, stran 3224.

Na podlagi 17. in 12. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 20. člena popravka pravilnika o enotni metodlogiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin Uradni list SRS, št. 16/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95), 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice na 18. redni seji dne 20. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1996
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava po JUS U. C. 2.100, III. stopnja opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 31. 12. 1995 za območje Občine Jesenice znaša 100.500 SIT/m2.
V tej ceni predstavljajo:
– gradbena, zaključna in instalacijska dela 87%,
– priključki na sekundarno komunalno omrežje s podpostajami in razdelilnimi omaricami 3,50%,
– funkcionalna zunanja ureditev 1,50%,
– projektna dokumentacija in nadzor 3%
– investitorski stroški in stroški kapitala 5%.
Povprečna gradbena cena zajema tudi vrednost solastninskih pravic na skupnih delih in napravah.
2. člen
Cena stavbnega zemljišče se določi v conah z odstotki od gradbene cene
I.  cona      1,2%
II. cona      0,85%
I. cona obsega:
Območje mesta Jesenice z naselji (Javornik, Koroška Bela, Podkočna, Blejska Dobrava, Lipce, Hrušica, Mednarodni mejni prehod Karavanke Hrušica, Počivališče Jesenice in ureditveno območje Plavškega travnika I in II). ter “vasi pod Stolom” (naselje: Breg, Breznica, Zabreznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba in Žirovnica).
II. cona obsega:
Vsa ostala naselja v Občini Jesenice.
Za stavbno zemljišče izven naselij (razpršena gradnja) se upošteva cona najbližjega naselja.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 preb/ha znašajo 13.400 SIT/m2 koristne stanovanjske površine:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 7.030 SIT/m2,
– stroški za objekte in naprave kolektivne rabe 6.370 SIT/m2 na dan 31. 12. 1995.
4. člen
Tako določena povprečna gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se mesečno revalorizirajo na osnovi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
5. člen
Z začetkom veljave tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni koristne površine in stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Jesenice za leto 1995 (Uradni list RS, št. 33/95).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 362-069/96
Jesenice, dne 20. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti