Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2406. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 3217.

Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in določil začasnega poslovnika je Občinski svet občine Grosuplje na 5. seji dne 24. 4. 1995, sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Za javno infrastrukturo na področju kulture se v skladu s prvim in drugim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) določi na območju Občine Grosuplje naslednje nepremičnine in opremo:
1. Kulturni dom Grosuplje, Partizanska 16, Grosuplje, parc. št. 1751 – fiskulturni dom, k.o. Grosuplje-naselje, vl. št. 727.
Sedanja vknjižba:
a) zemljišče: Družbena lastnina
Imetnik pravice uporabe: Občina Grosuplje
b) stavba: Lastninska pravica – Športna unija Slovenije (prej “Partizan Slovenije”)
Za javno infrastrukturo se določi celoten objekt.
2. Kulturni dom Račna, parc. št. 230 – kulturni dom, k.o. Račna, vl. št. 536.
Sedanja vknjižba: Družbena lastnina
Imetnik pravice uporabe: Krajevna skupnost Račna.
Za javno infrastrukturo se določi jugovzhodni del stavbe, ki jo sestavljajo: kulturna dvorana z odrom, dvoranski balkon, vhodni hodnik s sanitarijami in garderoba za odrom.
3. Kulturni dom Žalna, parc. št. 2231/2 – prosvetni dom, k.o. Žalna, vl. št. 730.
Sedanja vknjižba: Družbena lastnina
Imetnik pravice uporabe: Krajevna skupnost Žalna
Za javno infrastrukturo se določi celoten objekt.
4. Družbeni dom Šmarje, parc. št. 39/31 – zgradba, k.o. Šmarje, vl. št. 353.
Sedanja vknjižba: Družbena lastnina
Imetnik pravice uporabe: Krajevna skupnost Šmarje-Sap (1/2), Agrokombinat Grosuplje (1/2).
Za javno infrastrukturo se določi severozahodni del stavbe, ki jo sestavljajo: kulturna dvorana z odrom, dvoranski balkon, vhodni hodnik s sanitarijami, garderoba na levi strani odra in deponija za kulise na desni strani odra.
(Vložena je zahteva za denacionalizacijo – Župnijski urad Šmarje-Sap, odločba še ni bila izdana).
5. Zadružni dom Mala vas, stavb. parc. št. 269 – poslovna stavba in dvorišče, k.o. Ponova vas, vl. št. 789.
Vknjižba – lastninska pravica: KGZ Ljubljana.
Za javno infrastrukturo se določi severovzhodni del stavbe, ki jo sestavljajo: kulturna dvorana z odrom, garderoba za odrom in vhodni prostor.
6. Zadružni dom Spodnja Slivnica, parc. št. 47/13 – zadružni dom, k.o. Slivnica, vl. št. 1100.
Sedanja vknjižba: Družbena lastnina
Imetnik pravice uporabe: Kastelic Anton, Bilečanska 5, Ljubljana, 3/10 in Krajevna skupnost Spodnja Slivnica 7/10.
Za javno infrastrukturo se določi srednji (severni) krak doma, ki ga sestavljajo: kulturna dvorana z odrom, vhod in hodnik (v uporabi tudi drugih koristnikov) ter prostor pod odrom.
7. Zadružni dom Polica, parc. št. 307/4 – stavba, k.o. Polica, vl. št. 350.
Sedanja vknjižba: Družbena lastnina
Imetnik pravice uporabe: Krajevna skupnost Polica.
Za javno infrastrukturo se določi srednji (severozahodni) krak doma, ki ga sestavljajo: kulturna dvorana z odrom, prostor (garderoba) pod odrom in vhod.
(Vložena je zahteva KGZ Ljubljana za vrnitev doma.)
8. Knjižnica Grosuplje, Adamičeva 15, parc. št. 1205 – stavbišče s hišo, k.o. Grosuplje-naselje, vl. št. 668.
Sedanja vknjižba: Družbena lastnina do 1/2
Imetnik pravice uporabe: Občina Grosuplje do 1/2 ter ndl. Košak Karin in ndl. Košak Marina, vsaka do 1/4.
Za javno infrastrukturo se določi: 163,30 m2 neto površine v pritličju in 140 m2 v 1. nadstropju (zahodni del) v uporabi knjižnice, poročna soba s predprostorom s skupno površino 43 m2 in hodnik (souporaba) s površino 22 m2 (oboje v pritličju).
9. Spominska soba Louisa Adamiča v gradu Praproče, Blato 8 (muzej), parc. št. 24/2 – stavba, k.o. Grosuplje, vl. št. 671.
Sedanja vknjižba: Družbena lastnina
Imetnik pravice uporabe: Društvo slovenskih pisateljev Ljubljana do 1/7 (Društvo slovenskih pisateljev je s pogodbo preneslo pravico uporabe na Občino Grosuplje, postopek vknjižbe pa ni bil izveden.)
Za javno infrastrukturo se določijo naslednji prostori:
– jugozahodni stolp z vhodom in stopniščem ter
– jugozahodno sobo v prvem nadstropju
v skupni izmeri 70,5 m2 bruto površine.
10. Graščina Brinje, Ljubljanska 30, Grosuplje, parc. št. 899/1 – (stan. stavba 178 m2, gospod. posl. 19 m2, dvorišče 195 m2), k.o. Grosuplje-naselje, vl. št. 793.
Sedanja vknjižba: Družbena lastnina
Imetnik razpolagalne pravice: Občina Grosuplje (Občina Grosuplje je pridobila razpolagalno pravico na podlagi kupodarilne pogodbe z dr. Stanislavom Valentinčičem).
Za javno infrastrukturo se določi celoten objekt – stanovanjska zgradba. (Vložena zahteva za denacionalizacijo s strani dr. Valentinčiča po 5. členu zakona o denacionalizaciji na Okrajnem sodišču Grosuplje.)
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh prostorih, ki služi kulturnim dejavnostim, razen pod točkama 7. in 10.
Št. 611-1/95
Grosuplje, dne 24. aprila 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti