Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2398. Odlok o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane, stran 3212.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 57/94 in 14/95), 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 50/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 9. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na seji dne 20. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa varstvene pasove na območju vodnega vira Kozjane in nujne ukrepe za zavarovanje vira pitne vode pred onesnaženjem.
2. člen
Za vsak poseg v varstvenem pasu je potrebno soglasje zdravstvene inšpekcije in upravljalca vodovoda.
3. člen
Meje varstvenih pasov so opisane s katastrskimi številkami parcel in vrisane na karto 1:5000, ki je sestavni del tega odloka.
II. VARSTVENI PASOVI IN UKREPI
4. člen
Najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavarovanja obsega območje parcele št. 702 k.o. Kozjane. Najožji varstveni pas je namenjen za zaščito podtalnice in črpališča za oskrbo naselja Kozjane s pitno vodo. V tem varstvenem pasu je prepovedan vsak poseg v prostor ter opravljanje kakršne koli dejavnosti, razen rednega vzdrževanja objektov namenjenih za vodovod. Ta varstveni pas mora biti ograjen in hortikulturno urejen z rastlinstvom brez globokih korenin.
5. člen
Ožji varstveni pas obsega območje, ki ga obkrožajo parcele št. 703/1, 704/1, 896/1, 896/2, 890/6, 700/4, 700/2 in 700/3 k.o. Kozjane
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano uporabljati kakršna koli rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi in odlagati kakršne koli odpadke.
III. KAZENSKA DOLOČBA
6. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 do 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja krajevno pristojen zdravstveni in komunalni inšpektor.
8. člen
O varstvenem režimu v posameznih varstvenih pasovih obvesti lastnike zemljišč Občina Divača.
9. člen
Občina Divača v roku treh mesecev od sprejema odloka pridobi lastništvo nad zemljiščem najožjega varstvenega pasu in uredi vodno zajetje v skladu s 4. členom tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnih objavah.
Št. 100/96
Divača, dne 20. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti