Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2211. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske, stran 2827.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanje, Irske, Francije, Švice in Portugalske
I
V 1. točki odredbe o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanje, Irske, Francije, Švice in Portugalske (Uradni list RS, št. 18/96) se:
1. v 2. točki črta besedilo “seme za umetno osemenjevanje in”,
2. v 4. točki se za besedo “vrst” doda vejica in besedilo “loj in izdelki iz loja;”,
3. v 5. točki se črta beseda “želatina”,
4. dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“Uvoz želatine je dovoljen le, če je obdelana z naslednjim postopkom:
– ves material iz kosti mora biti razmaščen in obdelan s kislino pri pH manj kot 1,5 najmanj štiri dni, nato mora biti obdelan z alkalnimi sredstvi pri pH več kot 12,5 najmanj 45 dni ali z 0,3 N natrijevim hidroksidom od 10 do 14 dni; nato sledi še toplotna obdelava pri 138 °C do 140 °C najmanj štiri sekunde;
– drugi surovi material govejega porekla (kože, kite in tetive), ki se uporablja pri pridelavi želatine, mora biti obdelan z alkalnimi sredstvi pri pH več kot 12,5 najmanj 45 dni ali z 0,3 N natrijevim hidroksidom od 10 do 14 dni; nato sledi še toplotna obdelava pri 138 °C do 140 °C najmanj štiri sekunde.
Uvoz loja se dovoli, le če je pridobljen s toplotnim postopkom pri 130 °C do 140 °C najmanj 30 minut pod pritiskom 3 barov. Izdelki iz loja pa morajo biti hidrolizirani najmanj pri 250 °C.
Želatina in loj ter izdelki iz loja morajo biti po izdelavi filtrirani.”
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-41/96
Ljubljana, dne 24. junija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost