Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2208. Odredba o obrazcu za obračun prispevkov za socialno varnost, stran 2822.

Na podlagi 16. člena zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obrazcu za obračun prispevkov za socialno varnost
1. člen
Zavezanci za prispevke za socialno varnost, ki nimajo plač, po zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96) sestavijo obračun prispevkov od zavarovalne osnove, ki si jo sami izberejo, na obrazcu, ki je sestavni del te odredbe in ga predlagajo davčnemu organu.
2. člen
Delodajalci, ki zaposlujejo in niso zasebniki, predlagajo obračun prispevkov za socialno varnost za pri njih zaposlene, na obrazcu R.E.K.-1 iz odredbe o dajanju podatkov za vodenje davčne evidence o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov za pravne osebe (Uradni list RS, št. 26/96).
3. člen
Ta odredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 416-61/96
Ljubljana, dne 21. junija 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE
           za mesec..........19..

A. OSEBNI PODATKI           Davčna številka
Priimek in ime zavezanca
...................................  ....................

Naslov bivališča ..........................................
(številka pošte, pošta, naselje, ulica, hišna številka)

Sedež obrata oz. poslovanja ...............................
(številka pošte, pošta, naselje, ulica, hišna številka)

Matična številka obrata ...................................

Vrsta dejavnosti ..........................................

B. OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV  Ure   Znesek v stotinih

1. Neto zavarovalna osnova     .....  ................
2. Neto nadomestilo za čas 
  bolezni do 30 dni        .....  ................
3. Neto nadomestilo za čas
  bolezni nad 30 dni       .....  .XXXXXXXXXX.....
4. Količnik za preračun neto
  v bruto osnovo             ................
5. Bruto osnova ((1+2)x4)         ................

C. OBRAČUN PRISPEVKOV       Stopnja Znesek v stotinih

1. Prispevki za zdravstveno
zavarovanje (skupaj)        .....  ................
- prispevki za zdravstveno
zavarovanje (  %+  %)      .....  ................
- poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni

2. Prispevki za PIZ (skupaj)
- prispevki za PIZ (  %+  %)  .....  ................
- prispevek za zavarovalno
dobo s povečanjem         .....  ................

3. Ostale dajatve:
- prispevek za 
zaposlovanje (  %+  %)     .....  ................
- ...........................   .....  ................
- ...........................   .....  ................
- ...........................   .....  ................

SKUPAJ (1+2+3)

Zaposlujem delavce:  DA  NE (obkrožite)
Plače zaposlenemu(nim) delavcu(cem) bom za mesec ..........
izplačal.......199..

V(na) .................., dne ...................

                     (podpis zavezanca)

      OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA
      LASTNIKE ZASEBNIH PODJETIJ, KI NIMAJO PLAČE
            za mesec....199..

A. OSEBNI PODATKI           Davčna številka
Priimek in ime zavezanca
...................................  ....................

Naslov bivališča ..........................................
(številka pošte, pošta, naselje, ulica, hišna številka)

B. Naziv zasebnega podjetja................................

Sedež zasebnega podjetja ..................................
(številka pošte, pošta, naselje, ulica, hišna številka)

Vrsta dejavnosti ..........................................

Matična številka zasebnega podjetja........................

.............................
žiro račun zasebnega podjetja

B. OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV  Ure   Znesek v stotinih

1. Neto zavarovalna osnova     .....  ................
2. Neto nadomestilo za čas 
  bolezni do 30 dni        .....  ................
3. Neto nadomestilo za čas
  bolezni nad 30 dni       .....  .XXXXXXXXXX.....
4. Količnik za preračun neto
  v bruto osnovo             ................
5. Bruto osnova ((1+2)x4)         ................

C. OBRAČUN PRISPEVKOV       Stopnja Znesek v stotinih

1. Prispevki za zdravstveno
zavarovanje (skupaj)        .....  ................
- prispevki za zdravstveno
zavarovanje            .....  ................
 - delojemalca          .....  ................
 - delodajalca          .....  ................
- poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni

2. Prispevki za PIZ (skupaj)
- prispevki za PIZ         .....  ................
..- delojemalca          .....  ................
 - delodajalca          .....  ................
- prispevek za zavarovalno
dobo s povečanjem         .....  ................

3. Ostale dajatve:
- prispevek za 
zaposlovanje            .....  ................
 - delojemalca          .....  ................
 - delodajalca          .....  ................
- prispevek za porodniško
varstvo:
 - delojemalca          .....  ................
 - delodajalca          .....  ................
- ...........................   .....  ................
- ...........................   .....  ................
- ...........................   .....  ................

SKUPAJ (1+2+3)

Zaposlujem delavce:  DA  NE (obkrožite)
Plače zaposlenemu(nim) delavcu(cem) bom za mesec ..........
izplačal.......199..

V(na) .................., dne ...................

                     (podpis zavezanca)

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA
      LASTNIKE ZASEBNIH PODJETIJ, KI NIMAJO PLAČE
            za mesec....199..

A. OSEBNI PODATKI           Davčna številka
Priimek in ime zavezanca
...................................  ....................

Naslov bivališča ..........................................
(številka pošte, pošta, naselje, ulica, hišna številka)

B. Naziv zasebnega podjetja................................

Sedež zasebnega podjetja ..................................
(številka pošte, pošta, naselje, ulica, hišna številka)

Vrsta dejavnosti ..........................................

Matična številka zasebnega podjetja........................

.............................
žiro račun zasebnega podjetja

B. OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV  Ure   Znesek v stotinih

1. Neto zavarovalna osnova     .....  ................
2. Neto nadomestilo za čas 
  bolezni do 30 dni        .....  ................
3. Neto nadomestilo za čas
  bolezni nad 30 dni       .....  .XXXXXXXXXX.....
4. Količnik za preračun neto
  v bruto osnovo             ................
5. Bruto osnova ((1+2)x4)         ................

C. OBRAČUN PRISPEVKOV       Stopnja Znesek v stotinih

1. Prispevki za zdravstveno
zavarovanje (skupaj)        .....  ................
- prispevki za zdravstveno
zavarovanje            .....  ................
 - delojemalca          .....  ................
 - delodajalca          .....  ................
- poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni

2. Prispevki za PIZ (skupaj)
- prispevki za PIZ         .....  ................
..- delojemalca          .....  ................
 - delodajalca          .....  ................
- prispevek za zavarovalno
dobo s povečanjem         .....  ................

3. Ostale dajatve:
- prispevek za 
zaposlovanje            .....  ................
 - delojemalca          .....  ................
 - delodajalca          .....  ................
- prispevek za porodniško
varstvo:
 - delojemalca          .....  ................
 - delodajalca          .....  ................
- ...........................   .....  ................
- ...........................   .....  ................
- ...........................   .....  ................

SKUPAJ (1+2+3)

Zaposlujem delavce:  DA  NE (obkrožite)
Plače zaposlenemu(nim) delavcu(cem) bom za mesec ..........
izplačal.......199..

V(na) .................., dne ...................

                     (podpis zavezanca)AAA Zlata odličnost