Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2204. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-B), stran 2821.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. junija 1996.
Št.
Ljubljana, dne 21. junija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST (ZPSV-B)
1. člen
V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96) se v 8. členu v drugi alinei številka “12,85%” nadomesti s številko “8,85%”.
2. člen
V 9. členu se v drugi alinei številka “11,05%” nadomesti s številko “8,85%”.
3. člen
V 12. členu se v 2. točki črta besedilo “pravne in fizične osebe za primer iz 1. do 9. točke 17. člena in 18. člena ter zavarovanci iz 10. točke 17. člena”.
4. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Delodajalci so dolžni dostaviti davčnemu organu obračun prispevkov za socialno varnost, zasebniki pa tudi plačilne liste za pri njih zaposlene, najkasneje na dan izplačila plač. Vsebino obračuna prispevkov za socialno varnost predpiše minister, pristojen za finance. “
V drugem odstavku se besedilo “Republiški upravi za javne prihodke” nadomesti z besedilom “davčnemu organu”.
5. člen
V 17. členu se besedilo “opravljata Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje in Republiška uprava za javne prihodke” nadomesti z besedilom “opravlja davčni organ”.
6. člen
V 18. členu se v prvem odstavku v drugi alinei besedilo “Republiški upravi za javne prihodke” nadomesti z besedilom “davčnemu organu”.
7. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 1996.
Št. 433-02/96-11/4
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti