Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1987. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Semič, stran 2529.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 10. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 10/95) je Občinski svet občine Semič na seji dne 28. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Semič
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Semič (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: SEMIČAN.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Semič.
Sedež izdajatelja glasila je v Semiču, Semič 14.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
Namen glasila je objektivno, celovito in pravočasno obveščanje občanov o dogajanjih na vseh področjih v Občini Semič.
5. člen
Glasilo praviloma izhaja vsake tri mesece. Lahko izide kot dvojna ali izredna številka. Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Semič.
6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, na formatu A4, v nakladi ca. 1.200 izvodov.
7. člen
Glasilo ureja tričlanski uredniški odbor. Uredniški odbor sestavljajo odgovorni urednik in dva člana, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet.
Mandat uredniškega odbora je enak mandatu občinskega sveta. Člani so lahko ponovno imenovani.
8. člen
Uredniški odbor:
– oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko glasila v soglasju z občinskim svetom in županom,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– opravlja druge naloge v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem glasila.
9. člen
Odgovorni urednik je za izvajanje uredniške politike odgovoren občinskemu svetu. O delu uredniškega odbora in o svojem delu mora najmanj enkrat letno poročati občinskemu svetu.
10. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti navedeni naslednji podatki: ime glasila, ime in naslov izdajatelja, tiskarna, kraj in datum natisa, naklada in ime odgovornega urednika.
11. člen
Izdajatelj zagotavlja za redno izdajanje glasila materialne in druge osnove. Potrebna finančna sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Semič.
12. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja priglasiti časopis pristojnemu organu, zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-136-14/96
Semič, dne 28. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti