Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1980. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990, stran 2520.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 1/80) ter 121. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 9. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/87, 28/87 ter 24/92) ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87, 28/87 ter 24/92).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembe in dopolnitve urejanja prostora območja mineralnih surovin, gramoznice Krapje.
3. člen
V poglavju 8.3. Območje mineralnih surovin – alinea a) Gramoz dolgoročnega plana se dodata dva odstavka:
“Eksploatacijsko območje gramoznice na Krapju se razširi na parcele št.: 567/114, 567/1, 567/4, 567/9, 567/10, 567/16, 567/21, 567/23, 567/28, 567/111, 567/22 – k. o. Krapje.
Do gramoznice na Krapju se uredi nova dovozna pot, ki poteka znotraj poplavnega območja reke Mure skozi gozd, izven poplavnega pa čez kmetijsko območje.”
V poglavju 9.3. Območje za raziskovanje in izkoriščanje rudnin (tretji odstavek) družbenega plana se doda novi odstavek z naslednjo vsebino:
“Funkcionalno zemljišče gramoznice na Krapju se razširi na obstoječi, jugovzhodni gramozni plato in izkoristi za namestitev pripadajočih poslovnih in pomožnih objektov. Za potrebe gramoznice se zgradi interna dovozna cesta.”
4. člen
Kartografska dokumentacija družbenega plana se dopolni s karto v merilu 1:5000: Namenska raba prostora na območju izkoriščanja rudnin in naravnih bogastev – gramoznica Krapje.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-7/96
Ljutomer, dne 27. maja 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti