Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1970. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Idrija - za območje vodnih virov na področju KS Ledine, KS Gore-Dole, KS Črni vrh in KS Zavrtatec in izjemnih in..., stran 2496.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/9 in 71/93) ter 14. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Idrija – za območje vodnih virov na področju KS Ledine, KS Gore-Dole, KS Črni Vrh in KS Zavrtatec in izjemnih in drugih posegov v letu 1996
I
V javno razgrnitev dajem spremembo in dopolnitev plana Občine Idrija za območje vodnih virov KS Ledine, KS Gore-Dole, KS Črni Vrh in KS Zavrtatec in izjemnih in drugih posegov, v letu 1996.
II
Osnutek obsega zaščito varstvenih pasov okoli vodnih virov:
– kaptažne vrtine v KS Ledine,
– kaptažne vrtine v Češmelovi grapi KS Gore-Dole,
– kaptažne vrtine in izvira Bajer v KS Črnem Vrhu,
– kaptažne vrtine v KS Zavratcu,
– izjemni poseg na območju 1. kmetijskih zemljišč na parc. št. 756/4 in del 763/1 k.o. Zadlog.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pripombe in predloge na razgrnjen osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se izvede na sedežih Krajevnih skupnosti Ledine, Gore-Dole, Črni Vrh in Zavratec ter na Občini Idrija, služba za urejanje prostora in varstvo okolja. V času javne razgrnitve morajo KS organizirati javne obravnave.
IV
Po poteku javne razgrnitve, morajo sveti Krajevnih skupnosti Ledine, Gore-Dole, Črni Vrh in Zavratec v petnajstih dneh oblikovati svoja stališča, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavijo županu občine, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Idrija, ki sprejme odlok.
Št. 35211-0001/96
Župan
Občine Idrija
Samo Bevk, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti