Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1963. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Celje, stran 2488.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Celje
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 28. maja 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) na seji dne 28. maja 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Celje
1. člen
V odloku o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 9/95) se 4. člen spremeni oziroma dopolni tako, da glasi:
“O podelitvi naziva častnega meščana Celja in drugih priznanj, naštetih v 2. členu, odloča Občinski svet mestne občine Celje na predlog komisije Občinskega sveta mestne občine Celje za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.
Za pripravo predlogov za podeljevanje priznanja Mestne občine Celje lahko Občinski svet mestne občine Celje imenuje začasno strokovno komisijo, ki odloči o priznanjih, Občinski svet mestne občine Celje pa to odločitev naknadno potrdi.”
2. člen
V 5. členu se besedilo “komisija iz prejšnjega člena sprejme poslovnik o delu, s katerim podrobneje opredeli” nadomesti z besedilom “komisiji iz prejšnjega člena lahko sprejmeta poslovnik o delu, s katerim podrobneje opredelita”.
3. člen
V tretjem odstavku 8. člena se črta zadnji stavek. Dodajo se novi trije odstavki, ki glasijo:
“Častnemu meščanu Celja izkazuje Mestna občina Celje posebno čast in pozornost, tako v času življenja kot tudi ob smrti in po njej.
Pravice častnega meščana:
– obiski in čestitke ob osebnih praznikih ter pozornost ob bolezni,
– vabljenje in prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje MOC,
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje MOC,
– brezplačni prevoz z avtobusi v mestnem in primestnem prometu v Celju,
– pomoč pri izdaji lastnih publikacij, ki so pomembne za Celje,
– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in darovanje venca; v primeru, da ni svojcev, ki bi prevzeli skrb za pokop, tudi zagotovitev dostojnega pogreba na stroške MOC,
– izkazana pozornost po smrti: skrb za urejenost groba – v primeru, da ni svojcev; v vsakem primeru pa pozornost ob dnevu mrtvih.
Določilo zadnje alinee velja za vse častne meščane, ki so pokopani na območju Mestne občine Celje.”
4. člen
Na koncu določbe 10. člena se doda nov stavek, ki glasi:
“Podeli se največ tri priznanja.”
Doda se nov odstavek, ki glasi:
“Na vsakoletnem Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju se za razstavljene izdelke tradicionalne slovenske domače obrti hkrati podeli še eno posebno priznanje.”
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90100-001/95
Celje, dne 29. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti