Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1960. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 2485.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
Objavljam odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 21. maja 1996.
Celje, dne 21. maja 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet mestne občine Celje na svoji seji dne 21. maja 1996 sprejel
O D L O K
o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
Za razvoj in zagotavljanje vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odlaganja komunalnih odpadkov, se ob redni ceni komunalnih storitev uvede prispevek za investicijska vlaganja v vodooskrbo, odvajanje komunalnih odplak in za ravnanje s komunalnimi odpadki in sicer:
1. za vodooskrbo          15,60 SIT/m3 porabljene vode
2. za sanacijo in izgradnjo
kanalizacijskega omrežja      11,90 SIT/m3 porabljene vode
3. za ravnanje s komunalnimi odpadki
747,90 SIT/m3 + 312,50 SIT/m3 = 1.060,40 SIT/m3 
pripeljanih odpadkov na deponijo oziroma
3,70 SIT/m2 + 1,50 SIT/m2 = 5,20 SIT/m2 poslovnih in 
stanovanjskih površin za odpeljane komunalne odpadke iz 
industrije, gospodinjstev in drugih dejavnosti
2. člen
50% sredstev zbranih iz prispevka ob ceni za pitno vodo se skladno s programom prispevka porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.
3. člen
Prispevek se trimesečno usklajuje v skladu z gibanjem maloprodajnih cen v RS v preteklem trimesečnem obdobju.
4. člen
Komunalni prispevek plačujejo vsi uporabniki, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega omrežja v Mestni občini Celje in ki so vključeni v skladu z odredbo o mejah območij, kjer je obvezen odvoz smeti v Mestni občini Celje (Uradni list SRS, št. 27/79) v odvoz odpadkov.
5. člen
Zbrana sredstva prispevkov so namenska ter se evidentirajo in zbirajo ob ceni vode, kanalščine in cene odvoza odpadkov. Izvajalci oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov, zbrana sredstva mesečno nakazujejo na posebno podpartijo žiro računa proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
Prispevek za investicijska vlaganja se uvede za dobo dveh let.
7. člen
Za porabo sredstev iz naslova tega odloka skladno s potrjenimi plani je odgovorna Služba za komunalno gospodarstvo Mestne občine Celje.
8. člen
Vsa dela, ki se bodo izvajala iz naslova prispevka za investicijska vlaganja, bodo predhodno sprejeta v programu komunalnih del na občinskem svetu in se bodo namensko uporabljala.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1996.
Št. 01200-001/96
Celje, dne 21. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti