Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1958. Odlok o davku od premoženja v Mestni občini Celje, stran 2483.

Na podlagi 3. odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o davku od premoženja v Mestni občini Celje
Objavljam odlok o davku od premoženja v Mestni občini Celje, ki ga je občinski svet Mestne občine Celje sprejel na seji dne 21. maja 1996.
Celje, dne 21. maja 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 3. odstavka 22. člena in 37. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. in 61. člena statuta Mestne občine Celje je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 21. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o davku od premoženja v Mestni občini Celje
1. člen
Davek od premoženja iz 14. člena, izračunan na podlagi 17., 18. in 23. člena zakona o davkih občanov – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 8/91 in 7/93) se poveča za 1x.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 01200/0003/96
Celje, dne 21. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost