Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1956. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Otok, stran 2479.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Otok
Objavljam odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Otok, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 21. maja 1996.
Celje, dne 21. maja 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 7. člena statutarnega sklepa Mestne občine Celje dne 21. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Otok
1. člen
Zazidalni načrt Otok (ZNG proj. št. 28/63) potrjen z odlokom objavljenim v UVC št. 28/63 in 5/70 se v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) dopolni po projektu RC – Planiranje d.o.o. št. 507/95.
2. člen
3. člen odloka o zazidalnem načrtu Otok (UVC št. 28/63 in 5/70) se dopolni tako, da se alineji “j” doda točka 9, ki glasi:
9. sprememba namembnosti objekta Ljubljanska 36 v poslovno-stanovanjski objekt s pritličnima prizidkoma tlorisnih dimenzij 14 m x 10 m za avtosalon, 10 m x 6 m za salon motornih vozil in garaža s shrambo velikosti 5 m x 9 m. Vsi novi objekti bodo pritlični.
Objekti bodo oblikovno usklajeni z ostalimi objekti v soseski, zaradi izpostavljene lokacije morata biti oba prizidka za salon kvalitetno oblikovana.
Parkirne površine za kupce bodo urejene ob dovoznem priključku z Ljubljanske ceste na južni strani objektov, parkingi za zaposlene in manipulacijske površine pa bodo na osrednjem delu funkcionalnega zemljišča.
Vse ostale površine bodo urejene kot zelenica, zatravljene in zasajene z drevjem ter pokrovnim grmičevjem.
Pri načrtovanju objektov in zunanje ureditve morajo biti upoštevani vsi predpisi o varstvu okolja ter varstvu pred požarom.
3. člen
Za poglavje IV. v 3. členu odloka se doda poglavje V.:
Kot tolerance so mogoče spremembe gabaritov, če to narekujejo potrebe, vendar ne na škodo kvalitetnega oblikovanja prostora, ki ga obravnava ureditveno območje in na račun poslabšanja bivalnih pogojev vzhodnega in severnega mejaša.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-197/95
Celje, dne 21. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti