Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1945. Sklep o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1996/97, stran 2462.

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) je Vlada Republike Slovenije na 200. seji dne 30. maja 1996 sprejela
S K L E P
o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1996/97
1. Tržni red za pšenico in rž temelji na oceni letne bilance porabe pšenice, rži in izdelkov na bazi pšenice (moka, zdrob) za potrebe mlinske industrije v Sloveniji, ki je naslednja:
a) skupna potrošnja za potrebe mlinske industrije 230.000 ton,
b) odkup doma pridelane pšenice 100.000 ton,
c) uvoz za potrebe mlinske industrije 130.000 ton.
Manjkajoče količine pšenice, rži, moke in zdroba do zapolnitve bilančnih potreb mlinskopredelovalne industrije v Sloveniji se dokupi iz uvoza.
2. Odkupna cena pšenice znaša 28,93 SIT/kg fco odkupno mesto in velja za naslednje lastnosti pšenice:
– količina vlage: 13 odstotkov
– količina vseh primesi: 2 odstotka
– hektolitrska masa: 76 kg/100 litrov
– količina surovih beljakovin: 11,5 odstotka.
Odkupna cena rži znaša 24 SIT/kg fco odkupno mesto in velja za naslednje lastnosti rži:
– količina vlage: 13 odstotkov
– količina vseh primesi: 5 odstotkov
– hektolitrska masa: 72 kg/100 litrov
Odkupna cena pšenice in rži letine 1996 se določi na podlagi cene, določene v predhodnem odstavku, valorizirane z 80 odstotkov ugotovljene rasti cen na drobno v obdobju april – junij 1996.
3. Pšenico in rž letine 1996 odkupi Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod). Podrobnejše pogoje za odkup pšenice in rži letine 1996 določi minister za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. Zavod odkupi vse ponujene količine doma pridelane pšenice in rži letine 1996, ki ustrezajo kakovostnim zahtevam v veljavnem predpisu.
Pšenico, ki na podlagi ugotovljene vsebnosti surovih beljakovin ne ustreza veljavnemu predpisu, se ne odkupuje, razen v primeru, ko se z analizo, po že opravljenem prevzemu ugotovi, da prevzeta pšenica ne ustreza predpisani kakovosti. Tako pšenico se odkupi po 19 SIT/kg.
5. Zavod odkupuje pšenico in rž letine 1996 na podlagi analize kakovosti. Analizo kakovosti opravi s strani zavoda pooblaščeno podjetje, stroške analize nosi kupec in sicer polovico v breme proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 1433 – Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov, in polovico v breme proračunske postavke Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj št. 1442 – Regresiranje cen določenih proizvodov.
6. Odkupna cena za posamezne oddane količine pšenice se ugotovi na podlagi določene odkupne cene iz 2. točke tega tržnega reda in dejanskih kakovostnih lastnosti pšenice in sicer:
6.1. Količina vlage (%)
Odkupna cena se ugotovi glede na neto količino pšenice (preračunano na 13 odstotkov vlage). Sušenje pšenice, ki vsebujejo nad 13 odstotki vlage, plača prodajalec.
6.2. Hektolitrska masa (kg/100 litrov)
Odkupna cena za pšenico, ki odstopa od pšenice s hektolitrsko maso 76 kg/100 litrov, se ugotovi tako, da se vsakih 0,1 odstotka cena zmanjša ali poveča za 0,05 odstotka.
6.3. Količina vseh primesi (%)
Odkupna cena pšenice se ugotovi glede na neto količine pšenice (preračunano na 2 odstotka primesi).
6.4. Količina surovin beljakovin (%)
Odkupna cena za pšenico, ki odstopa od pšenice s količino surovih beljakovin 11,5 odstotka, se ugotovi na podlagi tabele 1, ki je sestavni del tega tržnega reda.
7. Odkupna cena za posamezne oddane količine rži se ugotovi na podlagi določene odkupne cene iz 2. točke tega tržnega reda in dejanskih kakovostnih lastnosti rži in sicer:
7.1. Količina vlage (%)
Odkupna cena se ugotovi glede na neto količino rži (preračunano na 13 odstotkov vlage).
Sušenje rži, ki vsebuje nad 13 odstotkov vlage, plača prodajalec.
7.2. Hektolitrska masa (kg/100 litrov)
Odkupna cena za rž, ki odstopa od rži s hektolitrsko maso 72 kg/100 litrov se ugotovi tako, da se za vsakih 0,1 odstotek cena zmanjša ali poveča za 0,05 odstotka.
7.3. Količina vseh primesi (%)
Odkupna cena rži se ugotovi glede na neto količino rži (preračunano na 5 odstotkov primesi).
7.4. Vsebnost surovih beljakovin se pri rži ne ugotavlja, zato se odkupna cena na osnovi te lastnosti ne obračunava.
8. Zavod plača prodajalcu pšenico in rž letine 1996 na temelju računa prodajalca, kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovosti skupaj z obračunskim listom v 30 dneh po prevzemu pšenice na odkupnem mestu. Če v tem času analiza kakovosti še ni opravljena, se prodajalcu izplača akontacija, določena v odkupnih pogojih.
9. Zavod prodaja pšenico in moko žitnim podjetjem in drugim predelovalcem oziroma porabnikom pšenice, moke in zdroba po ceni, ki jo določi minister za ekonomske odnose in razvoj po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije.
10. Ta sklep velja od 1. julija 1996 do 30. junija 1997.
Št. 331-04/95-3/5-8
Ljubljana, dne 30. maja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
      Tabela 1: količina surovih beljakovin (%)

-----------------------------------------------------------------
 Dejansko           Dejansko
ugotovljena          ugotovljena
 količina   Zmanjšanje     količina      Povečanje
 surovin    cene za (%)    surovin      cene za (%)
beljakovin (%)         beljakovin (%)
----------------------------------------------------------------

11,4       0,7       11,6         0,7

11,3       1,4       11,7         1,4

11,2       2,1       11,8         2,1

11,1       2,8       11,9         2,8

11,0       3,5       12,0         3,5

10,9       4,2       12,1         4,2

10,8       4,9       12,2         4,9

10,7       5,6       12,3         5,6

10,6       6,3       12,4         6,3

10,5       7,0       12,5         7,0

10,4       7,7       12,6         7,7

10,3       8,4       12,7         8,4

10,2       9,1       12,8         9,1

10,1       9,8       12,9         9,8

10,0       10,5       13,0         10,5

                  13,1         11,2

                  13,2         11,9

                  13,3         12,6

                  13,4         13,3

                  13,5         14,0

                  13,6         14,7

                  13,7         15,4

                  13,8         16,1

                  13,9         16,8

                  14,0         17,5

                  14,1         18,2

                  14,2         18,9

                  14,3         19,6

                  14,4         20,3

                  14,5        21,0

                  14,6        21,7

                  14,7        22,4

                  14,8        23,1

                  14,9        23,8

                  15,0 in več     24,5
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti