Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1888. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje taksa v letu 1996, stran 2438.

Na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o taksi za izvoženo blago (Uradni list RS, št. 46/93) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje taksa v letu 1996
1. člen
V drugem odstavku 2. člena uredbe o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje taksa (Uradni list RS, št. 17/96) se za besedilom ‘Ex: Les vzdolžno žagan in iverjen, rezan ali luščen, debeline nad 6 mm’ doda besedilo, ki se glasi:
‘razen obdelan z žaganjem po dolžini in tudi po širini na elemente, četrtinke, frize in podobno.’.
2. člen
Za tretjim odstavkom 2. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
‘Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka se taksa ne plačuje pri izvozu navedenega blaga, ki se uvršča v naslednje tarifne oznake:
7204 29 900     – –  drugi
              Ex: jekleni ali železni ostružki iz legiranega jekla
7204 41 100     – – – ostružki, opilki odrezki ipd., v paketih ali ne
           – – – ostružki in drobci:
              Ex: jekleni ali železni ostružki iz nelegiranega jekla
7204 10 000     –   odpadki in ostanki litega železa odpadki in ostanki legiranega 
              jekla:
              Ex: jekleni ali železni ostružki iz litega železa
7204 49 300     – – – v paketih
           – – – drugi
              Ex: odpadki in ostanki avtomobilskih školjk, stisnjeni v pakete 
              nato razrezani ali nerazrezani; odpadki pocinkane pločevine 
              debeline do vključno 3 mm, stisnjeni v pakete; odpadno železo z 
              neločljivimi neželeznimi (po vrednosti manj kot 50 odstotkov od 
              celotnega odpadka) kovinami (npr. elektroinstalacijski, 
              elektronski odpadki ipd.), stisnjeni v pakete’.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-05/96-13/4-8
Ljubljana, dne 30. maja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost