Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1882. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora Republike Slovenije, stran 2436.

Na podlagi 130., 131. in 172. člena poslovnika Državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. maja 1996 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora Republike Slovenije
1. člen
V odloku o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/93 in 16/93) se v 1. členu na koncu pika nadomesti s podpičjem in doda nova alinea, ki se glasi:
“– komisija za evropske zadeve.”.
2. člen
Za 8. členom se doda nov člen, ki se glasi:
“8.a člen
Komisija za evropske zadeve
Komisija:
– obravnava splošne zadeve, ki se nanašajo na evropske integracije,
– koordinira delovanja matičnih delovnih teles v zvezi s približevanjem Evropski uniji,
– daje mnenja, priporočila in opozorila matičnim delovnim telesom,
– spremlja izvajanje harmonizacije slovenske zakonodaje s pravom Evropske unije,
– obravnava program za vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo in spremlja njegovo izvajanje,
– analizira posledice (pozitivnih in negativnih) vključevanj Slovenije v Evropsko unijo in pripravlja globalna poročila,
– organizira predstavitev javnih mnenj o posameznih vprašanjih povezovanja v Evropsko unijo,
– sodeluje z institucijami znotraj Slovenije, z organi Evropske unije in drugimi državami v zvezi s povezovanjem v evropske integracije,
– vodi evidence zahtev Evropske unije in hrani literaturo in druga gradiva v zvezi z Evropsko unijo,
– organizira in usklajuje pomoč, ki je ponujena Sloveniji za usposabljanje za prilagajanje Evropski uniji,
– opravlja druge naloge v zvezi z evropskimi zadevami, ki ne spadajo v neposredno pristojnost matičnih delovnih teles.”
3. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/37
Ljubljana, dne 28. maja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost