Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1874. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1995, stran 2424.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 66. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 16. maja 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1995.
2. člen
I. Proračun občine izkazuje:
.                              SIT
– prihodki                    608,806.520,40
– odhodki                     596,786.648,44
– odhodki račun financiranja             506.037,01
– presežek prihodkov nad odhodki          11,513.834,95
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 11,513.834,95 SIT se prenese v naslednje leto.
3. člen
II. Rezervni sklad občine izkazuje:
– prihodki                     3,044.032,60
– odhodki                       942.513,00
– presežek prihodkov nad odhodki          2,101.519,60
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 2,101.519,60 SIT se prenese v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/96-9208
Slovenske Konjice, dne 16. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost