Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1862. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart, stran 2405.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 25. 4. 1996 in 7. 5. 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart
1
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območju Občine Lenart na dan 31. 12. 1995 znašala 87.000 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepremičnin v letu 1996.
2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lenart znašajo 14% od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega sklepa, od tega:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 6%,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 8%.
3
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča (korist) se določi v višini 0,8% od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega sklepa in znaša 696 SIT.
K tej ceni se prištejejo tudi stroški v višini do 2% od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega sklepa, ki so nastali zaradi minulih vlaganj v zemljišče.
4
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine in povprečni stroški komunalnega urejanja se mesečno valorizirajo z indeksom podražitev gradbenih storitev, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za gradbeništvo in IGM, vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča pa se mesečno valorizira z indeksom rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
5
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Lenart v letu 1995 (Uradni list RS, št. 54-4325/95).
6
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-1/95
Lenart, dne 7. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost