Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1856. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1995, stran 2399.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 80. člena statuta Občine Gorišnica je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 29. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1995
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 1995, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Gorišnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1995, in sicer:
– prihodki                    297,306.520 SIT
– odhodki                    286,496.923 SIT
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1995 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Gorišnica v višini 10,809.597 SIT.
Presežek prihodkov v višini 10,809.597 SIT se prenese med prihodke leta 1996 za potrebe proračuna Občine Gorišnica v letu 1996 in bo namensko uporabljen.
4. člen
Pregled prihodkov in njihova razporeditev po zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1995 sta prikazana v bilančnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet občine Gorišnica in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-2-42/96
Gorišnica, dne 3. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost