Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1851. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 1995, stran 2392.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in statuta Občine Borovnica (Naš časopis, marec 1995) je Občinski svet občine Borovnica na seji dne 14. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 1995.
2. člen
Skupni prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1995 so:
1. – prihodki              149,671.133,88
– preplačilo fin. izravnave 1994     4,704.000,00
2. – odhodki              115,626.386,10
– vračilo fin. izravnave 1994       4,704.000,00
3. – presežek 1995            34,044.747,78
3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 34,044.747,78 tolarjev se razporedi za prenos v prihodke naslednjega leta.
4. člen
Rezervni sklad Občine Borovnica:
1. Prihodki                      429.720,20
2. Odhodki                           –
3. Presežek prihodkov                 429.720,20
Neporabljena sredstva sklada ostanejo za porabo v naslednjem letu.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 066/3-2/5-15/96
Borovnica, dne 14. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Anton Kržič l. r.

AAA Zlata odličnost