Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1848. Pravilnik o uradni izkaznici pooblaščenih delavcev Redarske službe Občine Bohinj, stran 2387.

Na podlagi 12. člena odloka o ustanovitvi Redarske službe Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 15/96) izdaja župan Občine Bohinj
P R A V I L N I K
o uradni izkaznici pooblaščenih delavcev Redarske službe Občine Bohinj
1. člen
S tem pravilnikom se ureja oblika in vsebina ter izdajanje, zamenjava in evidenca uradnih izkaznic pooblaščenih delavcev Redarske službe Občine Bohinj.
2. člen
Uradna izkaznica pooblaščenih delavcev redarske službe (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) je izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi v velikosti 92 x 57 mm.
Izkaznico izdeluje na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika, podjetje ali organizacija po pooblastilu župana.
3. člen
Obrazec izkaznice ima:
– na prvi strani izkaznice je na levi strani prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 4 cm, pod fotografijo je vtisnjena registrska številka izkaznice. V desnem delu je na vrhu vtisnjen grb Občine Bohinj, pod njim je napisano besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod besedilom “Republika Slovenija” je napis “OBČINA BOHINJ, pod tem besedilom pa “OBČINSKA UPRAVA”. V spodnjem delu je besedilo: “URADNA IZKAZNICA”. Pod tem besedilom je prostor, kjer se vpiše: osebno ime imetnika izkaznice in njegov podpis,
– na drugi strani izkaznice je besedilo, ki se glasi: “Imetnik te izkaznice je pooblaščen za opravljanje nalog, ki jih določa 7. člen odloka o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 15/96).”
V spodnjem levem delu je datum izdaje izkaznice, v desnem delu pa podpis župana Občine Bohinj.
4. člen
Imetniki izkaznic se pri opravljanju dela izkažejo z izkaznico.
Izkaznica ni prenosljiva.
5. člen
Izkaznico izdaja župan občine ali po njegovem pooblastilu tajnik občine.
Občinska uprava občine Bohinj vodi register izdanih izkaznic s podatki, ki obsegajo: osebno ime imetnika izkaznice, datum izdaje, registrsko številko, datum prenehanja veljavnosti ali nadomestitve izkaznice in razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice.
6. člen
Izkaznica se zamenja v naslednjih primerih:
– če jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije,
– če je poškodovana,
– če je imetnik spremenil osebno ime.
7. člen
Izkaznica preneha veljati z dnem:
– prenehanje delovnega razmerja imetnika izkaznice,
– razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil za nadzor.
8. člen
Izkaznice, ki so prenehale veljati, se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje določi tajnik občine. O uničenju se sestavi zapisnik.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00-40/96-1746
Bohinjska Bistrica, dne 20. maj 1996.
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost