Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1845. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih, stran 2385.

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
Za mesec junij 1996 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 7.467 SIT;
– študentom 15.290 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 36.020 SIT;
– za 20 let delovne dobe 54.029 SIT;
– za 30 let delovne dobe 72.039 SIT;
3. solidarnostne pomoči 72.039 SIT;
4. regres za prehrano med delom 11.201 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.949 SIT;
– 8 do 12 ur 2.800 SIT;
– nad 12 ur 5.600 SIT;
6. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 4.894 SIT;
– brez računa 1.680 SIT;
7. kilometrina 24,66 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 12,33 SIT;
9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 20.161 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 24.641 SIT;
10. terenski dodatek 1.176 SIT.
Št. 0510/8-142/33-96/1
Ljubljana, dne 23. maja 1996.
Minister
za notranje zadeve
Andrej Šter l. r.

AAA Zlata odličnost