Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1844. Koeficient zvišanja najnižjih zavarovalnih vsot iz 12., 19. in 31. člena zakona o obveznem zavarovanju v prometu, stran 2385.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena, drugega odstavka 19. člena in drugega odstavka 31. člena zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94) Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor pri Ministrstvu za finance objavlja
K O E F I C I E N T Z V I Š A N J A
najnižjih zavarovalnih vsot iz 12., 19. in 31. člena zakona o obveznem zavarovanju v prometu
Po ugotovitvah Zavoda Republike Slovenije za statistiko so se maloprodajne cene v obdobju od 1. 12. 1994 do 30. 4. 1996 zvišale za 14,7192%, zato se za enak procent zvišajo naslednje zavarovalne vsote:
1
Najnižje zavarovalne vsote iz 12. člena zakona o obveznem zavarovanju v prometu, na katere mora biti sklenjeno zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče so:
.                             SIT
– za primer smrti                   574.000
– za primer trajne izgube splošne
 zmožnosti (invalidnosti)              1,147.000
– v primeru začasne nezmožnosti za delo
 za povračilo izgubljenega dohodka in
 nujno potrebnih stroškov zdravljenja         287.000
2
Najnižja zavarovalna vsota iz 19. člena zakona o obveznem zavarovanju v prometu, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, znaša:
a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja
.                             SIT
– za avtobuse in tovorna vozila           68,800.000
– za druga motorna vozila              34,400.000
– za motorna vozila, ki prevažajo
 nevarne tovore                  137,700.000
b) za škodo zaradi uničenja ali
poškodovanja stvari
– za avtobuse in tovorna vozila           45,900.000
– za druga motorna vozila              22,900.000
– za motorna vozila, ki prevažajo
 nevarne tovore                  91,800.000
3
Najnižja zavarovalna vsota iz 31. člena zakona o obveznem zavarovanju v prometu, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje lastnika zračnega plovila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, znaša za zračna plovila:
.                             SIT
a) z maso do 2000 kg                57,400.000
b) z maso nad 2000 kg do 6000 kg          114,700.000
c) z maso nad 6000 kg do 30000 kg         229,400.000
d) z maso nad 30000 kg               458,900.000
za jadralna letala, ultralahka letala in
za druga zračna plovila, če je za njih
predpisana registracija               22,900.000
Nove zavarovalne vsote veljajo od 1. 7. 1996.
Št. 307-01/5-96
Ljubljana, dne 17. maja 1996.
Direktor
Urada Republike Slovenije
za zavarovalni nadzor
Jurij Gorišek l. r.

AAA Zlata odličnost