Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1642. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obnovo in doinstalacijo HE Plave II, stran 2182.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 198. seji 16. maja 1996 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obnovo in doinstalacijo HE Plave II
1. člen
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta za obnovo in doinstalacijo HE Plave II na Soči (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal Projekt Nova Gorica d.d. v aprilu 1996 pod št. projekta 3016/1, pripravljen v skladu z usmeritvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90 in 27/91), v skladu s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986– 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89), v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 72/95), v skladu s programom priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo v skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 sprejela Vlada Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 19/86 in 3/88 ter Uradni list RS, št. 10/90, 59/93 in 56/94) ter v skladu z zakonom in je primeren za javno razgrnitev.
2. člen
Osnutek lokacijskega načrta se javno razgrne na sedežu Urada Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Osnutek lokacijskega načrta se pošlje tudi Občini Kanal ob Soči s predlogom, da v skladu s svojimi predpisi poskrbi za izvedbo njegove javne razgrnitve in za organizacijo ustrezne javne obravnave ter da se območje, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, prevzame v prostorske sestavine svojega dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana.
3. člen
Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta na sedežu Urada Republike Slovenije za prostorsko planiranje mora trajati en mesec od uveljavitve tega sklepa, Občini Kanal ob Soči pa se predlaga, da osnutek lokacijskega načrta tudi javno razgrne za en mesec, s pričetkom razgrnitve v osmih dneh po njegovem prejemu.
4. člen
V času javne razgrnitve iz prejšnjega člena lahko k osnutku lokacijskega načrta posredujejo pripombe in predloge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
Pripombe in predlogi iz prejšnjega odstavka se posredujejo Ministrstvu za okolje in prostor, lahko pa tudi Občini Kanal ob Soči.
5. člen
Po preteku javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta pristojni organ Občine Kanal ob Soči oblikuje stališča in predloge k osnutku lokacijskega načrta ter jih pošlje Vladi Republike Slovenije.
6. člen
Ministrstvo za okolje in prostor mora pravočasno prejete pripombe in predloge iz 4. člena tega sklepa ter stališča in predloge iz prejšnjega člena obravnavati ter zavzeti do njih stališče. Na podlagi teh stališč se bo osnutek lokacijskega načrta dopolnil, pridobila soglasja pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti ter pripravile druge potrebne tehnične rešitve. Tako dopolnjeni osnutek lokacijskega načrta pošlje Ministrstvo za okolje in prostor Vladi Republike Slovenije.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/96-8/1-8
Ljubljana, dne 16. maja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti