Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1602. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1995, stran 2144.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice na svoji 16. seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1995
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 1995.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 1995 obsega:
1. ŽIRO RAČUN PRORAČUNA
prihodki                    1.239,120.175,49
odhodki                     1.267,247.960,61
                  ----------------------------
primanjkljaj prihodkov              -28,127.785,12
2. ŽIRO RAČUN SKLADA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
prihodki                     279,947.541,65
odhodki                      219,800.849,40
                  ----------------------------
presežek prihodkov                 60,146.692,25
Bilanca javne porabe občine izkazuje za leto 1995 za 32,018.907,13 SIT presežka prihodkov.
3. člen
Račun financiranja v letu 1995 ni imel prihodkov in odhodkov.
4. člen
Presežek prihodkov komisije za letovanje v višini 1,259.179,70 SIT se prenese v leto 1996 za isti namen.
Presežek prihodkov nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v višini 2.618,60 SIT se prenese v leto 1996 za isti namen.
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki proračuna se pokrije :
– 5,000.000,00 SIT iz sredstev proračunske rezerve
– 10,000.000,00 SIT iz proračuna za leto 1996 iz postavke 2.6.2. – Povečava OŠ P. Voranc
– 14,389.583,42 SIT iz proračuna za leto 1996 iz postavke 11.6.1. – Gradnja in nakup stanovanj.
5. člen
Presežek prihodkov sklada stavbnih zemljišč v višini 60,146.692,25 se prenese med prihodke leta 1996 za realizacijo sprejetega programa sklada v letu 1996.
6. člen
Zaključni račun proračuna obsega pregled planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna in sklada stavbnih zemljišč, pregled prihodkov in odhodkov sredstev rezerv in pregled porabe sredstev tekoče proračunske rezerve in je priloga tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/95
Jesenice, dne 26. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti