Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1589. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona, stran 2133.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 22. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) ter s soglasjem svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona, je Občinski svet občine Gornja Radgona na seji dne 18. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona
1. člen
S tem odlokom se za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona določi število članov sveta ter volilne enote za volitve članov sveta krajevnih skupnosti.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnosti za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Apače se določi 5 volilnih enot, v katerih se voli enajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Žepovci.
Voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselji Črnci in Mahovci.
Voli se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega naselji Lešane in Nasova.
Voli se dva člana sveta.
4. Volilna enota obsega naselji Apače in Segovci.
Voli se tri člane sveta.
5. Volilna enota obsega naselji Plitvica in Lutverci.
Voli se dva člana sveta.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Stogovci se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli deset članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja Vratji vrh, Novi vrh in Vratjo vas.
Voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselja Podgorje, Zg. Konjišče in Pogled.
Voli se tri člane sveta.
3. volilna enota obsega naselja Stogovci, Drobtinci, Sp. Konjišče in Grabe.
Voli se tri člane sveta.
4. Volilna enota obsega naselja Žiberci in Janhova.
Voli se dva člana sveta.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Črešnjevci - Zbigovci se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli sedem članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja Črešnjevci, Orehovci in Ptujska cesta.
Voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega naselji Zbigovci in Orehovski vrh.
Voli se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Police.
Voli se dva člana sveta.
6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Negova se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselji Negova in Kunova.
Voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega naselja Gornji Ivanjci, Lokavci in Radvenci.
Voli se tri člane sveta.
3. volilna enota obsega naselja Ivanjševski vrh, Ivanjševci ob Ščavnici in Rodmošci.
Voli se tri člane sveta.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sp. Ivanjci se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli sedem članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja Sp. Ivanjci, Ivanjski vrh in Stavešinci.
Voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega naselje Stavešinski vrh.
Voli se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Očeslavci.
Voli se dva člana sveta.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sp. Ščavnica se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli sedem članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Sp. Ščavnica.
Voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Zagajski vrh.
Voli se en član sveta.
3. volilna enota obsega naselje Aženski vrh.
Voli se en član sveta.
4. volilna enota obsega naselje Lomanoše.
Voli se en član sveta.
5. volilna enota obsega naselje Plitvički vrh.
Voli se en član sveta.
6. volilna enota obsega naselje Lastomerci.
Voli se en član sveta.
9. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gornja Radgona se določi 7 volilnih enot, v katerih se voli enajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Podgrad.
Voli se en član sveta.
2. volilna enota obsega naselje Mele.
Voli se en član sveta.
3. volilna enota obsega naselji Norički vrh in Hercegovščak.
Voli se en član sveta.
4. volina enota obsega naselje Gornja Radgona in sicer: Cankarjeva ulica, Delavska pot, Ljutomerska cesta, Mariborska cesta, Pintaričeva ulica, Ulica Silvire Tomassini, Vrečova ulica, Vodovodna ulica, Dajnkova ulica, Horvatova ulica, Kajuhova ulica, Leninova ulica, Mala ulica, Miklošičeva ulica, Ob potoku, Ob progi, Polička ulica, Prečna ulica, Prvomajska ulica, Trstenjakova ulica, Trubarjeva ulica, Ulica Marije Rožman, Ulica M. Pijade, Vodnikova ulica, Vrazova ulica.
Voli se dva člana sveta.
5. volilna enota obsega naselje Gornja Radgona in sicer: Partizanska cesta (št. 27- 57), Kocljeva ulica, Mladinska ulica, Porabska ulica.
Voli se dva člana sveta.
6. volilna enota obsega naselje Gornja Radgona in sicer: Ciril Metodova ulica, Lackova ulica, Jurkovičeva ulica, Kerenčičeva ulica, Maistrov trg, Panonska ulica, Partizanska cesta (št. 2-24), Pokopališka ulica, Prešernova ulica, Simoničev breg, Trate, Trg svobode, Vrtna ulica, Pod gozdom, Prežihova ulica.
Voli se tri člane sveta.
7. volilna enota obsega naselje Gornja Radgona, in sicer: Apaška cesta, Grajska cesta, Gubčeva ulica, Šlebingerjev breg, Čremošnikova ulica, Gasilska ulica, Gorkega ulica, Ilirska ulica, Rozmanova ulica, Strma ulica, Vaupotičeva ulica.
Voli se en član sveta.
10. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvaja občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti. Volilne komisije krajevnih skupnosti imenuje občinska volilna komisija na predlog sveta krajevne skupnosti.
11. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijah KS strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
– določa enotne standarde za volilni material,
– določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore ter volilni odbor za predčasne volitve,
– potrjuje posamezne kandidature in sestavlja seznam kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
– objavi izide volitev v svete KS,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
12. člen
Volina komisija krajevne skupnosti:
– zbira zahteve za sklice zborov volivcev in predloge kandidatur,
– ugotavlja rezultate glasovanja po VE v KS in razglasi, kateri člani KS so izvoljeni,
– daje poročilo o izidu volitev,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
13. člen
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega sveta krajevne skupnosti skliče predsednik volilne komisije krajevne skupnosti najkasneje v 20 dneh po izvolitvi sveta KS.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-001/96
Gornja Radgona, dne 19. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti