Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1588. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 1995, stran 2133.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 22. in 97. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) je Občinski svet občine Gornja Radgona na seji dne 18. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 1995, katerega sestavni del je tudi račun stalne proračunske rezerve.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
– prihodke                    710,850.756 SIT
– odhodke                    688,117.444 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki         22,733.312 SIT
2. Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 22,733.312 SIT se prenese v leto 1996 in se razporedi za naslednje namene:
1. za plačilo obresti nepravočasno izplačanih plač delavcem VVZ Gornja Radgona v višini 1,533.767 SIT in delavcem ZKO v višini 103.942 SIT,
2. za sanacijo in vzdrževanje krajevnih cest na območju občine v višini 15,000.000 SIT,
3. razlika v višini 6,095.603 SIT se prenese kot nerazporejena sredstva v leto 1996.
4. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve v višini 3,142.500 SIT se prenesejo kot prihodek istega računa v leto 1996.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-10/95-00
Gornja Radgona, dne 18. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti