Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1586. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled (PUP Bled 23/91), stran 2131.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93 in 71/93) in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 14. seji dne 11. 4. 1996 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled (PUP Bled 23/91)
1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo spremembe in dopolnitve PUP Bled, katere so nastale kot posledica sprememb in dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled in pa novih teženj v prostoru. Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri spremembah in dopolnitvah, način njihovega sodelovanja, ter roki za posamezne faze priprave in sprejema prostorsko izvedbenega akta.
Spremembe se nanašajo poleg planskih sprememb tudi na projekt “Stare bolnice” in pa na stanovanjsko pozidavo ob Partizanski cesti.
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list RS, št. 20/85), v nadaljevanju: NPA, zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93 in 71/93), v nadaljevanju: ZUNDPP.
3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– Strokovna služba za prostor in varstvo okolja pri Občini Bled;
– kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi:
župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstavnik: Irena Černigoj Rus;
– Odbor za prostor in varstvo okolja.
4. člen
4. Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP Bled so:
1. Triglavski narodni park, Kidričeva cesta 2, 4260 Bled;
2. Zavod za gozdove Slovenije, izpostava Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;
3. Zavod za spomeniško varstvo Kranj
4. JP Komunala Radovljica
5. Cestno podjetje Kranj
6. Elektro Žirovnica
7. Pošta Slovenije, PE Kranj
Organi in organizacije določijo pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PPOB pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev upoštevati pri njegovi pripravi.
5. člen
5. Terminski plan
Glej grafični prikaz terminskega plana, ki je sestavni del tega programa
Št. 014-2/96-6-03
Bled, dne 11. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti