Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1573. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Pivka, stran 2111.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 in 58/95 – odločba US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Pivka
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Pivka.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastnik oziroma uporabnik je:
Marušič Marija, Slovenska vas 2, Pivka – k.o. Petelinje
parc. št. 2602, 2603, 2604, 2618/1, 2624, 2651, 3086, 3092.
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijski svetovalni službi Kmetijsko-veterinarskega zavoda Nova Gorica.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenem agromelioracijskem območju.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki so lahko zastopani po svojem pooblaščencu, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo ali za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki del sredstev lahko pridobijo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kmetijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem programu, ki zajema:
– čiščenje površine pašnika
– zemeljska dela
– izdelava in postavitev korit
– gnojenje in setev deteljno travnih mešanic.
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem območju iz 2. člena te odredbe mora sam opraviti čiščenje terena.
V primeru, da lastniki oziroma uporabniki kmetijskih površin ne opravi navedenih del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Postojna - organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih agromelioracijskih delih usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarjenju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/39/96
Ljubljana, dne 26. aprila 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti